Institutul de Fizică Atomică (IFA)

 

Institutul de Fizică Atomică (IFA) de la Măgurele a fost înfiinţat în anul 1956 din Institutul de Fizică al Academiei, fondat în 1949 sub conducerea savantului Horia Hulubei care a fost şi primul director IFA.

 

Noua misiune a institututlui este de a contribui la elaborarea şi implementarea unei politici coerente şi stimulative a cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice în fizica atomică şi subatomică, de întărire a potenţialului românesc, în vederea creşterii impactului ştiinţific şi socio-economic precum şi a vizibilităţii internaţionale.

 

IFA are ca obiective principale:

  • evaluarea potenţialului ştiinţific naţional în domeniu şi elaborarea unei strategii de dezvoltare adecvate;
  • promovarea parteneriatului ştiinţific şi reprezentarea internaţională a domeniului (EURATOM, CERN, proiecte de mari infrastructuri de cercetare precum ITER, ELI, etc.);
  • iniţiere şi conducere de programe de cercetare-dezvoltare naţionale şi internaţionale;
  • facilitarea transferului de cunoştinţe pentru creşterea şi valorificarea potenţialului naţional de cercetare în domeniul fizicii.

 

Management: Conducerea Institutului de Fizică Atomică este asigurată de:

În vederea adoptării şi implementării unei strategii adecvate misiunii institutului, se organizează, ca organ consultativ al conducerii, consiliul IFA.

 

Contact

Adresă: Str. Atomiştilor, nr. 407, cod 077125, Ilfov, România

Telefon: +4021 457.44.93

Fax: +4021 457.44.56

Email: contact@ifa-mg.ro

 

Modificat la: 2017-02-09 22:55:00
e-Cerere 544
e-Petiție