Agenţia Spaţială Română (ROSA)

 

Agenția Spațială Română (ROSA) este o instituție publică finanțată integral din venituri proprii, funcționȃnd conform Hotărârii Guvernului României nr. 923/20.11.1995 și a actelor ulterioare în subordinea Ministerului Cercetării şi Inovării.

 

Începând cu anul 1991, coordonarea activităţilor spaţiale din România și colaborarea mai strânsă în programe spațiale europene și mondiale se realizează datorită înființării Agenției Spațiale Române (ROSA).

 

Pe durata unui deceniu, ROSA, pe baza propriilor eforturi de cercetare și consultanță, a devenit o organizație științifică și de tehnologie care coordonează, promovează și reprezintă activitățile naționale de cercetare și aplicații spațiale, aerospațiale și de securitate.

 

ROSA este organizația coordonatoare la nivel național a activităților din domeniul spațial și domenii conexe, având misiunea de:

  • promovare a condițiilor favorabile desfășurării activității de cercetare-dezvoltare în domeniul spațial;
  • inițiere, coordonare și realizare de cercetării de bază și aplicative în domeniul spațial și aplicațiile în activități economice și sociale;
  • aisgurare a prezenței active a României la acțiuni internaționale care conduc la progrese în domeniul spațial și la utilizarea în scopuri pașnice a Spațiului Cosmic;
  • reprezentare pe baza de mandate, a Guvernului României în relațiile care decurg din acordurile încheiate de Romania cu parteneri străini în probleme spațiale.

 

Structură: Agenția Spațială Română (ROSA) are un colectiv de 64 angajați, dintre care 37 sunt cercetători.

 

Management: Conducerea Agenției Spațiale Române este asigurată de:

  • Președinte și Director Executiv: Dr. Fiz. Marius-Ioan Piso
  • Consiliul Administrativ
  • Consiliul Științific
  • Dumitru-Dorin Prunariu este președinte de onoare al Agenției.

 

Contact

Adresă: Str. Mendeleev, nr. 21-25, cod 010362, sector 1, Bucureşti, România

Telefon: +4021 316.87.20 /21/22/23

Fax: +4021 312.88.04

Email: rosa-hq@rosa.ro

 

Modificat la: 2017-02-09 20:42:00
e-Cerere 544
e-Petiție