Competiție ERA-CVD Cofund (European Research Area Network on Cardiovascular Diseases) – 2017

 

 

S-a lansat al doilea apel transnaţional, în cadrul proiectului ERA-CVD Cofund, pentru cercetarea europeană comună privind mecansimele pentru apariția aterosclerozei precoce și/sau instabilitatea plăcii în boala arterelor coronare(CAD).

 

Termenul limită pentru depunerea pre-propunerilor de proiecte este 6 martie 2017, ora 16:00 (CET).

 

 

Al doilea apel ERA-CVD Cofund este finanțat de către 17 de agenții de finanțare din 17 țări partenere în consorțiul proiectului.

 

Bugetul alocat de ANCSI pentru această competiție este de 250 000 EUR. Se pot depune propuneri de către minim 3 parteneri din țările care asigură finanțare pentru acest apel.

 

 

Propunerile de proiecte trebuie să acopere cel puțin una din următoarele arii tematice:

 

  • explorarea mecanismelor care duc la instabilitate placi, inclusiv rolul factorilor genetici, al celor nutriţionali şi al microbiotei intestinale care dau perspective mecaniciste în dezvoltarea, progresia sau instabilitatea plăcii;

 

  • îmbunătățirea tehnicilor imagistice precum și validarea biomarkerilor (genetici, epigenetici, lipidomici proteomici, metabolomici, microbiotei), în vederea recunoașterii anterioare a riscului și / sau a factorilor de protecție. Biomarkeri sunt caracteristici care sunt măsurati ca un indicator al unui proces biologic sau patologic, sau al unui răspuns farmacologic.

 

 

Mai multe informaţii despre al doilea apel ERA-CVD T Cofund pentru propuneri de proiecte sunt disponibile pe pagina web a proiectului.

 

Pentru eligibilitatea propunerii depuse vă rugăm să consultaţi pachetul de informaţii disponibil la adresa.

 

 

 

Persoană de contact ANCSI:

Ioana ISPAS

Consilier pentru afaceri europene

Email: ioana.ispas@ancs.ro

Telefon: +4021 303.41.99  Interior: 403

Fax: +4021 318.30.53

Modificat la: 2017-01-13 18:10:00
e-Cerere 544
e-Petiție