Actualizarea Cadrului Financiar Multianual 2014-2020 - Bugetul pentru cercetare crește!

 

La data de 14 septembrie 2016 Comisia Europeană a publicat documentul COM(2016) 603 final privind "Evaluarea/revizuirea la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual 2014-202". Vă rog să notați titlul generic "Un buget al UE axat pe rezultate".

 

Pentru H2020, dar şi pentru alte programe ce pot acționa complementar cu H2020, avem vestea bună privind creșterea bugetului. Am extras din document: ”[...] se propune ca în perioada 2017-2020 să se suplimenteze suma alocată inițial cu 0,4 miliarde EUR pentru programul Orizont 2020, cu 0,4 miliarde EUR pentru MIE-Transport, cu 0,2 miliarde EUR pentru programul Erasmus+ și cu 0,2 miliarde EUR pentru programul COSME, astfel încât UE să acorde un sprijin și mai consistent creșterii economice și ocupării forței de muncă".

 

Pentru a da curs comunicării care prezintă o viziune europeană asupra conectivității la internet pentru piața unică digitală și pentru a promova incluziunea digitală, Uniunea ar trebui să sprijine în mod specific conectivitatea la internet fără fir gratuită în centrele publice. Din acest motiv, Comisia a adoptat propunerea Wifi4EU, cu un buget total propus de 120 de milioane EUR, în care este inclusă o majorare de 50 de milioane EUR.”

 

De analizat documentul de lucru: SWD(2016) 299 final .

Modificat la: 2016-09-30 14:30:00
e-Cerere 544
e-Petiție