Joint Technology Initiative on ‘Electronic Components and Systems for European Leadership’ - ECSEL Joint Undertaking (ECSEL JU)

 

 

 

 

 

Prezentare generală

 

Joint Technology Initiative on ‘Electronic Components and Systems for European Leadership’ - ECSEL Joint Undertaking  (ECSEL JU) este o inițiativă tehnologică comuna pentru componente și sisteme electronice pentru poziția de lider european.

 

Inițiativa tehnologică comună „Componente și sisteme electronice pentru poziția de lider a Europei” reprezintă un organism însărcinat cu punerea în aplicare a unui parteneriat public-privat, astfel cum prevede articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012.

 

Întreprinderea comună ECSEL înlocuiește întreprinderile comune ENIAC și ARTEMIS înființate prin Regulamentul (CE) nr. 72/2008 și, respectiv,

Regulamentul (CE) nr. 74/2008 și le succedă acestora.

 

Inițiativa Tehnologică Comună ECSEL a fost înființată prin Regulamentul Consiliului (UE) nr 561/2014. Finanțarea activităților și costurilor eligibile ale proiectelor selectate la finanțare de ECSEL se face împreună de către ECSEL (prin Programul Orizont 2020) și de statele participante la ECSEL (prin fonduri naționale). În cazul în care în locul fondurilor naționale se solicită finanțare din fondurile structurale de către partenerii români, atunci nu se acceptă și finanțare de la Orizont 2020 (de către ECSEL).

 

Obiectivele întreprinderii comune ECSEL sunt următoarele:

 • (a) să contribuie la punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1291/2013 și, în special, a părții a II-a din Decizia 2013/743/UE;
 • (b) să contribuie la dezvoltarea în Uniune a unei industrii a componentelor și a sistemelor electronice puternică și competitivă la nivel mondial;
 • (c) să asigure disponibilitatea componentelor și a sistemelor electronice pentru piețele-cheie și pentru abordarea provocărilor societale, vizând menținerea Europei în fruntea dezvoltării tehnologice, eliminarea discontinuităților dintre cercetare și exploatare, consolidarea capacităților de inovare și generarea de creștere economică și locuri de muncă în Uniune;
 • (d) să alinieze strategiile cu cele ale statelor membre pentru a atrage investiții private și a contribui la eficacitatea sprijinului public, evitând dublarea și fragmentarea inutilă a eforturilor și facilitând participarea actorilor implicați în cercetare și inovare;
 • (e) să mențină și să dezvolte capacitățile de producție din Europa pentru semiconductori și sisteme inteligente, inclusiv să atingă poziția de lider în domeniul echipamentelor de producție și al prelucrării materialelor;
 • (f) să își asigure și consolideze un rol director în proiectarea și ingineria sistemelor, inclusiv în tehnologiile integrate;
 • (g) să asigure accesul tuturor părților interesate la o infrastructură de nivel mondial pentru proiectarea și fabricarea componentelor electronice și a sistemelor integrate/cyber-fizice și inteligente; și
 • (h) să construiască un ecosistem dinamic care să cuprindă întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), consolidând astfel grupurile existente și încurajând crearea de noi grupuri în domenii promițătoare noi.

 

(2) Domeniul de activitate al întreprinderii comune ECSEL se bazează pe rezultatele obținute de întreprinderile comune ENIAC și ARTEMIS, de Platforma tehnologică europeană EpoSS și de lucrările finanțate prin alte programe naționale și europene. Întreprinderea comună ECSEL va încuraja, în mod corespunzător și echilibrat, noi evoluții în următoarele domenii principale, precum și sinergiile dintre aceste domenii:

 • (a) tehnologii de proiectare, procesare și integrare, echipamente, materiale și producție pentru micro- și nanoelectronică, urmărind totodată miniaturizarea, diversificarea și diferențierea, precum și integrarea eterogenă;RO 7.6.2014 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 169/157
 • (b) procese, metode, instrumente și platforme, concepte și arhitecturi de referință pentru software și/sau pentru sisteme integrate/cyber-fizice cu multiple funcționalități de control, vizând conectivitatea și interoperabilitatea fără discontinuități, siguranța în funcționare, disponibilitatea ridicată și securitatea aplicațiilor profesionale sau destinate consumatorilor, precum și serviciile conexe; și
 • (c) abordări multidisciplinare ale sistemelor inteligente, susținute de evoluții în proiectarea holistică și producția avansată, în vederea realizării de sisteme inteligente autonome și adaptabile, care dispun de interfețe sofisticate și oferă funcționalități complexe bazate, de exemplu, pe integrarea fără discontinuități a funcțiilor de detecție, acționare, procesare, furnizare de energie și lucru în rețea.

 

 

Participarea României

 

A. Reprezentanţi naţionali

 

 • Elena DINU

  Consilier pentru afaceri europene

  Directia Relaţii Internaţionale

  Autoritatea Natională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

  E-mail: elena.dinu@ancs.ro

  Tel: +4021 303.41.99  Interior: 412

   

 • Viorel VULTURESCU

  Director

  Directia Relaţii Internaţionale

  Autoritatea Natională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

  E-mail: viorel.vulturescu@ancs.ro

  Tel: +4021 303.41.99  Interior: 410

   

 • Beatrice PĂDUROIU

  Consilier pentru afaceri europene

  Directia Relaţii Internaţionale

  Autoritatea Natională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

  E-mail: beatrice.paduroiu@ancs.ro

  Tel: +4021 303.41.99  Interior: 416

   

 • Cristina ANANIA

  Director Adjunct ROSTeu

  Oficiul Român pentru Ştiinţă şi Tehnologie pe lângă Uniunea Europeană - ROSTeu

  Autoritatea Natională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

  E-mail: cristina.anania@ancs.ro

  Tel: +4021 303.41.99  Interior: 802

   

 • Dana Violeta GHEORGHE

  Director General

  Organismul Intermediar pentru Cercetare

  Autoritatea Natională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

  E-mail: dana.gheorghe@ancs.ro

  Tel: +4021 303.41.99  Interior: 301

 

 

B. Propuneri de proiecte depuse la competiţii

 

 

C. Proiecte câştigătoare la competiţii

 

 • Pentru a afla informaţii despre proiectele de cercetare finanţate de Uniunea Europeană şi rezultatele proiectelor utilizaţi portalul Comisiei Europene pentru diseminare de informaţii: "CORDIS Projects & Results Service"

 

 

 

 

Apeluri deschise

 


A. Competiţii

 

 

 

 

 • Începând cu anul 2016 participarea la Programul ECSEL JU este sprijinită prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020; Axa prioritară: 1. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Prioritatea de investiții: PI1a  Consolidarea cercetării și inovării (C&I), a infrastructurii și a capacităților de dezvoltare a excelenței în domeniul C&I, precum și promovarea centrelor de competență, în special a celor de interes european; Obiectiv Specific : 1.2 Creșterea participării românești în cercetarea la nivelul UE.

  Finanțare proiecte RO-ECSEL: pentru finanțarea activităților CD și de inovare eligibile ale participanților din România pe proiectele selectate la finanțare de către Inițiativa Tehnologică Comună ECSEL Joint Undertaking în cadrul apelurilor pentru programul-cadru Orizont 2020. Condițiile specifice de accesare a fondurilor precum și ghidul solicitantului pot fi consultate la următorul link: http://newpoc.research.ro/ro/articol/4150/actiunea-1-1-3-crearea-de-sinergii-cu-orizont-2020

   

 

B. Consultare publică

 

 

 

 

 

Noutăţi

 

 

 

.

Modificat la: 2015-09-19 15:37:00
e-Cerere 544
e-Petiție