Inovarea în IMM-uri

 

 

 

 

 

Prezentare generală

 

O abordare integratoare a sprijinului pentru IMM-uri

 

IMM-urile vor fi sprijinite în mod integrat prin Programul Orizont 2020. În acest scop, un instrument  specific pentru IMM-uri se va adresa tuturor tipurilor de IMM-uri inovatoare care vor putea să demonstreze ca au capacitatea de a se dezvolta și internaționaliza prin utilizarea diverselor tipuri de inovare, inclusiv a inovațiilor non-tehnologice sau a inovațiilor în domeniul serviciilor. Proiectele trebuie să aibă un interes și beneficii potențiale clare pentru IMM-uri și să aibă o dimensiune europeană bine definită. Instrumentul pentru IMM-uri va oferi un sprijin simplificat și progresiv, pe parcursul a trei etape care vor acoperi un ciclu de inovare complet: 1) faza de evaluarea concepției și a fezabilității; 2) faza de cercetare-dezvoltare, demonstrație și replicare pe piață; 3) faza de comercializare.

 

Sprijin pentru IMM-urile care efectuează cercetare în mod intensiv

 

O acțiune specifică va promova inovarea orientată către piață a IMM-urilor care desfășoară activități de cercetare și dezvoltare. Aceasta va viza IMM-urile care efectuează cercetare în mod intensiv în sectoare de înaltă tehnologie, care vor trebui să demonstreze, de asemenea, capacitatea de a exploata comercial rezultatele proiectului. Acțiunea va fi pusă în aplicare printr-o inițiativă în temeiul articolului 185 din TFUE pe baza programului comun EUROSTARS și care îl va reorienta în funcție de elementele identificate în evaluarea sa intermediară.

 

Consolidarea capacității de inovare a IMM-urilor

 

Vor fi sprijinite activități de asistență privind punerea în aplicare și adoptarea măsurilor specifice în favoarea IMM-urilor în întreg Programul Orizont 2020, în special pentru consolidarea capacității de inovare a IMM-urilor. Activitățile pot include campanii de sensibilizare, informare și diseminare, activități de formare și de mobilitate, colaborarea în rețea și schimburi de bune practici, elaborarea de mecanisme și servicii de înaltă calitate privind susținerea inovării etc., toate acestea cu o semnificativă valoare adăugată pentru IMM-uri.

 

Sprijinirea inovării orientate către piață

 

Se va acorda sprijin inovării orientate către piață în vederea creșterii capacității de inovare a întreprinderilor prin îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru inovare, precum și pentru eliminarea obstacolelor specifice în calea dezvoltării întreprinderilor inovatoare, în special a IMM-urilor și a acelor întreprinderi de dimensiune intermediară (mid-caps) care au un potențial de creștere rapidă.

 

 

Participarea României

 

A. Reprezentanţi naţionali

 

 

 • Persoane naţionale de contact (NCP)

   

  • Camelia MARINESCU

   Consilier

   Direcţia Generală Coordonare Strategică, Politici, Programe şi Dezvoltare Instituţională

   Autoritatea Natională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

   E-mail: camelia.marinescu@ancs.ro

   Tel: +4021 303.41.99  Interior: 608


    

  • Adrian PASCU

   Consilier pentru afaceri europene

   Directia Relaţii Internaţionale

   Autoritatea Natională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

   E-mail: adrian.pascu@ancs.ro

   Tel: +4021 303.41.99  Interior: 408

    

 • Reprezentanţi în comitetele de program
  •  

 

B. Propuneri de proiecte depuse la competiţii

 

C. Proiecte câştigătoare la competiţii

 

 

 

Apeluri deschise


A. Competiţii

 

 

 

B. Consultare publică

 

 

 

Noutăţi

.

Modificat la: 2012-08-22 14:58:00
e-Cerere 544
e-Petiție