Accesul la finanțarea de risc

 

 

 

 

 

Prezentare generală

 

Prin Programul Orizont 2020 se vor institui două mecanisme („mecanismul de împrumut” și „mecanismul de capitaluri proprii”), compuse din componente diferite. Mecanismul de capitaluri proprii și componenta pentru IMM-uri a mecanismului de împrumut vor fi puse în aplicare ca parte a celor două instrumente financiare ale UE care oferă capitaluri proprii și împrumuturi pentru a sprijini cercetarea și inovarea și creșterea IMM-urilor.

 

1 - Mecanismul de împrumut va putea oferi:

 • împrumuturi pentru investiții în cercetare și inovare;
 • garanții pentru intermediarii financiari care acordă împrumuturi beneficiarilor;
 • combinații de împrumuturi și garanții;
 • garanții și/sau contragaranții pentru sistemele  naționale sau regionale de finanțare a datoriilor.

 

Mecanismul de împrumut va include  activități care să permită acordarea unor termene de plată mai lungi și va sprijini un instrument specific creat pentru IMM-uri. Sprijinul acordat prin mecanismul de împrumut poate fi combinat cu posibilitatea de a adăuga granturi (inclusiv sume forfetare) sau cu sprijinul instrumentului financiar de capitaluri proprii, în cadrul unuia sau mai multor sisteme integrate. Componenta pentru IMM-uri din cadrul mecanismului de împrumut va viza IMM-urile și micile  întreprinderi cu capitalizare medie bazate pe cercetare și inovare și va completa finanțarea IMM-urilor de către mecanismul de garantare a împrumuturilor din cadrul Programului pentru competitivitatea întreprinderilor și IMM-urilor (COSME).

 

2- Mecanismul de capitaluri proprii se va axa pe fonduri de capital de risc pentru faza de început, furnizând capital de risc și/sau capital de tip mezanin întreprinderilor. În plus, aceste  întreprinderi pot să solicite finanțare prin împrumut de la intermediarii financiari care aplică mecanismul de împrumut. De asemenea, acest mecanism va oferi posibilitatea de a realiza investiții pentru extindere și în  faza de creștere a întreprinderii împreună cu mecanismul de capitaluri proprii pentru creștere (Equity Facility  for Growth – EFG) din cadrul Programului pentru competitivitatea întreprinderilor și IMM-urilor (COSME).

 

Aspecte specifice privind punerea în aplicare a mecanismelor de access la finanțarea de risc

Punerea în aplicare a celor două mecanisme va fi delegată Băncii Europene de Investiții (BEI) și Fondului European de Investiții (FEI) și/sau altor instituții financiare cărora li se va putea încredința sarcina de a  pune în aplicare instrumentele financiare în conformitate cu regulamentul financiar. Concepția și punerea în aplicare vor fi aliniate cu dispozițiile generale privind instrumentele financiare menționate în regulamentul financiar și cu cerințele operaționale specifice care urmează să fie stabilite în orientările Comisiei Europene.

 

 

Participarea României

 

A. Reprezentanţi naţionali

 

 

 • Persoane naţionale de contact (NCP)

   

  • Camelia MARINESCU

   Consilier

   Direcţia Generală Coordonare Strategică, Politici, Programe şi Dezvoltare Instituţională

   Autoritatea Natională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

   E-mail: camelia.marinescu@ancs.ro

   Tel: +4021 303.41.99  Interior: 608


    

  • Adrian PASCU

   Consilier pentru afaceri europene

   Directia Relaţii Internaţionale

   Autoritatea Natională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

   E-mail: adrian.pascu@ancs.ro

   Tel: +4021 303.41.99  Interior: 408


    

  • Doru ZAFIU

   Consilier financiar

   Direcţia Generală Organism Intermediar pentru Cercetare

   Autoritatea Natională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

   E-mail: doru.zafiu@ancs.ro

   Tel: +4021 303.41.99  Interior: 325

 

 • Reprezentanţi în comitetele de program
  •  

 

B. Propuneri de proiecte depuse la competiţii

 

C. Proiecte câştigătoare la competiţii

 

 

 

Apeluri deschise


A. Competiţii

 

 

 

B. Consultare publică

 

 

 

Noutăţi

 

 

.

Modificat la: 2012-08-22 14:37:00
e-Cerere 544
e-Petiție