Nanotehnologii

 

 

 

 

 

Prezentare generală

 

Nanotehnologii

 

Obiectivul specific al cercetării și inovării în domeniul nanotehnologiilor este asigurarea unei poziții de lider a Uniunii pe această piață mondială caracterizată printr-o creștere puternică, prin stimularea progreselor științifice și tehnologice și a investițiilor în nanotehnologii și preluarea acestora în produse și servicii cu o valoare adăugată mare, competitive, într-o serie de aplicații și sectoare.

 

Nanotehnologiile sunt o gamă de tehnologii în curs de evoluție cu potențial dovedit, având un impact revoluționar, de exemplu în domeniul materialelor, al TIC, al mobilității în transporturi, al științelor vieții, al asistenței medicale (inclusiv în ceea ce privește tratamentele), al bunurilor de consum și al proceselor de fabricare, odată ce rezultatele cercetării sunt transpuse în produse și procese de producție revoluționare, durabile și competitive.

 

Linii generale ale activităţilor:

 • Dezvoltarea de noi generații de nanomateriale, nanodispozitive și nanosisteme.

Se urmărește crearea de produse fundamental noi care să faciliteze găsirea unor soluții durabile într-o serie largă de sectoare.

 • Asigurarea dezvoltării și aplicării în condiții de siguranță și durabilitate a nanotehnologiilor.

Se urmăreşte promovarea cunoștințelor științifice privind impactul potențial al nanotehnologiilor și nanosistemelor asupra sănătății sau asupra mediului, precum și punerea la dispoziție a unor instrumente pentru evaluarea și gestionarea riscurilor de-a lungul întregului ciclu de viață, inclusiv a aspectelor legate de standardizare.

 • Dezvoltarea dimensiunii societale a nanotehnologiei

Se urmăreşte axarea pe guvernanța nanotehnologiei în beneficiul societății și al mediului.

 • O sinteză și producție eficiente și durabile de nanomateriale, componente și sisteme.

Se urmăreşte axarea pe operațiuni noi, pe integrarea inteligentă a proceselor noi și a celor existente, inclusiv pe convergența tehnologică, precum și pe aplicarea pe scară largă pentru a se ajunge la o producție de înaltă precizie pe scară largă și la unități de producție flexibile și polivalente care să asigure transformarea eficientă a cunoștințelor în inovare industrială.

 • Dezvoltarea și standardizarea de tehnici de consolidare a capacității, metode și echipamente de măsurare

Se urmăreşte axarea pe tehnologiile de bază care sprijină dezvoltarea și introducerea pe piață a nanomaterialelor și a nanosistemelor sigure și complexe.

 

 

 

Participarea României

 

A. Reprezentanţi naţionali

 

 

 • Persoane naţionale de contact (NCP)

   

  • Elena DINU

   Consilier pentru afaceri europene

   Directia Relaţii Internaţionale

   Autoritatea Natională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

   E-mail: elena.dinu@ancs.ro

   Tel: +4021 303.41.99  Interior: 412

    

  • Iulia MIHAIL

   Director ROSTeu

   Oficiul Român pentru Ştiinţă şi Tehnologie pe lângă Uniunea Europeană - ROSTeu

   Autoritatea Natională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

   E-mail: iulia.mihail@ancs.ro

   Tel: +4021 303.41.99  Interior: 801

    

  • Cristian DOICIN

   Universitatea Politehnica din Bucureşti

   E-mail: cristian.doicin@cont-edu.pub.ro

   Tel: +40745 998.099

 

 • Delegaţi naţionali în Comitetul de Program

   

  • Elena DINU

   Consilier pentru afaceri europene

   Directia Relaţii Internaţionale

   Autoritatea Natională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

   E-mail: elena.dinu@ancs.ro

   Tel: +4021 303.41.99  Interior: 412

    

  • Beatrice PĂDUROIU

   Consilier pentru afaceri europene

   Directia Relaţii Internaţionale

   Autoritatea Natională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

   E-mail: beatrice.paduroiu@ancs.ro

   Tel: +4021 303.41.99  Interior: 416

    

 

 

B. Propuneri de proiecte depuse la competiţii

 

C. Proiecte câştigătoare la competiţii

 

 

 

Apeluri deschise


A. Competiţii

 

 

 

B. Consultare publică

 

 

 

Noutăţi

 

.

Modificat la: 2012-08-16 12:04:00
e-Cerere 544
e-Petiție