Tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC)

 

 

 

 

 

Prezentare generală

 

O serie de linii de activitate vor viza problemele legate de poziția de lider industrial și tehnologic în domeniul TIC și vor acoperi strategiile generale în materie de cercetare și inovare în acest domeniu, în special:

 

 • O nouă generație de componente și sisteme: ingineria unor componente și sisteme integrate inteligente avansate
 • Următoarea generație de sisteme și tehnologii de calcul electronic: sistemele și tehnologiile de calcul electronic avansate
 • Internetul viitorului: infrastructuri, tehnologii și servicii
 • Tehnologii ale conținutului și gestionarea informațiilor: TIC pentru conținut digital și creativitate
 • Interfețe avansate și roboți: robotică și spații inteligente
 • Micro și nanoelectronică și fotonică

 

      În cadrul celor șase mari linii de activitate sunt incluse, de asemenea, infrastructuri TIC decercetare specifice, cum ar fi laboratoarele vii pentru experimentarea pe scară largă și infrastructuri pentru tehnologiile generice esențiale și integrarea lor în produse avansate și sisteme inteligente inovatoare, inclusiv echipamente, instrumente, servicii de sprijin, camere curate și accesul la turnătorii pentru crearea de prototipuri.

 

 

Participarea României

 

A. Reprezentanţi naţionali

 

 

 • Persoane naţionale de contact (NCP)

   

  • Gabriel NEAGU

   Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Informatică

   E-mail: gneagu@ici.ro

   Tel: +4021 316.12.56

    

  • Veronica ŞTEFAN

   Universitatea Valahia

   E-mail: veronica.stefan@ats.com.ro

   Tel: +40722 312.890

 

 • Delegaţi naţionali în Comitetul de Program

   

  • Bogdan VELEANU

   Consilier pentru afaceri europene

   Directia Relaţii Internaţionale

   Autoritatea Natională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

   E-mail: bogdan.veleanu@ancs.ro

   Tel: +4021 303.41.99  Interior: 414

    

  • Viorel VULTURESCU

   Director

   Directia Relaţii Internaţionale

   Autoritatea Natională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

   E-mail: viorel.vulturescu@ancs.ro

   Tel: +4021 303.41.99  Interior: 410

    

  • Cristian NEGRESCU

   Universitatea Politehnica din Bucureşti

   E-mail: cristian.doicin@cont-edu.pub.ro

   Tel: +40722 932.933, +4021 402.46.18

 

 • Experţi naţionali în Comitetul de Program

   

  • Gabriel NEAGU

   Institutul Național de Cercetare–Dezvoltare în Informatică

   E-mail: gneagu@ici.ro

   Tel: +40744 777. 747

    

  • Florin FILIP

   Academia Română

   E-mail: ffilip@acad.ro

   Tel: +40744 777.455

    

  • Adina FLOREA

   Universitatea Politehnica din Bucureşti

   E-mail: adina.florea@cs.pub.ro

   Tel: +40740 040.173

    

  • Traian REBEDEA

   Universitatea Politehnica din Bucureşti

   E-mail: traian.rebedea@cs.pub.ro

   Tel: +40723 374.683

    

  • Dana PETCU

   Universitatea de Vest din Timisoara

   E-mail: petcu@info.uvt.ro

   Tel: +40745 405.523

 

B. Propuneri de proiecte depuse la competiţii

 

 

C. Proiecte câştigătoare la competiţii

 

 • Pentru a afla informaţii despre proiectele de cercetare finanţate de Uniunea Europeană şi rezultatele proiectelor utilizaţi portalul Comisiei Europene pentru diseminare de informaţii: "CORDIS Projects & Results Service"

 

 • Toate proiectele finanţate prin Orizont 2020 pot fi descărcate din portalul "European Union Open Data Portal" în formatele csv,xlsx,zip organizate ca resurse(datasets): "H2020 Organizations" şi "H2020 Projects". Dataset-urile sunt actualizate lunar.

   

  • "H2020 Projects file" include următoarele câmpuri pentru fiecare proiect:
  rcn = Id-ul proiectuluititle title call
  reference = echivalentul numarului de contractstart startDate fundingScheme
  acronym endDate coordinator
  status= [Signed, Suspended, Terminated] projectUrl coordinatorContry
  programme objective participants
  topics toalCost participantCountries
  frameworkProgrammetotalCost ecMaxContribution subjects

   

  • "H2020 Organisations file" include următoarele câmpuri pentru fiecare participant:
  projectRcn endofParticipation contactTitle
  projectReference ecContribution contactFirstNames
  projectAcronym country contactLastNames
  role street contactFunction
  id city contactTelephoneNumber
  name postCode contactFaxNumber
  shortName organizationUrl contactEmail
  activityType contactType  

   

 

 

Apeluri deschise


A. Competiţii

 

 

 

B. Consultare publică

 

 

 

Noutăţi

 

 

.

Modificat la: 2012-08-16 11:37:00
e-Cerere 544
e-Petiție