Consiliul European pentru Cercetare (ERC)

 

 

 

 

Prezentare generală

 

Consiliul European pentru Cercetare (ERC) promovează cercetarea de frontieră de nivel internaţional. ERC sprijinăi cercetarea realizată de echipe individuale în orice domeniu al cercetării ştiinţifice şi tehnologice de bază care intră sub incidenţa Orizont 2020, inclusiv ingineria, ştiinţele sociale şi umaniste.

 

Orizint 2020 adoptă o abordare „la iniţiativa cercetătorilor”, ERC sprijinind astfel proiecte realizate de cercetători pe teme la alegerea lor, care intră în domeniul de aplicare al cererilor de propuneri. Propunerile vor fi evaluate exclusiv pe criteriul excelenţei, în urma unei evaluări inter pares, ţinând seama de excelenţa noilor grupuri, a cercetătorilor din noile generaţii, dar şi a echipelor consacrate, acordându-se o atenţie deosebită propunerilor care sunt de pionierat şi care prezintă astfel riscuri ştiinţifice ridicate.

 

ERC funcţionează ca organism de finanţare sub direcţie ştiinţifică, fiind condus de un Consiliu ştiinţific independent asistat de o structură de punere în aplicare simplificată şi eficientă din punctul de vedere al costurilor.

 

Consiliul ştiinţific ERC stabileşte strategia ştiinţifică generală şi are autoritate deplină asupra deciziilor privind tipul de cercetare pentru care se va acorda finanţare ; stabileşte programul de lucru pentru îndeplinirea obiectivelor ERC pe baza unei strategii ştiinţifice ; monitorizează permanent activitatea ERC şi examinează cel mai bun mod de a realiza obiectivele sale mai ample.

 

Finanţarea şi granturile acordate de ERC funcţionează conform unor proceduri simple care să continue să pună accentul pe excelenţă, să încurajeze spiritul de iniţiativă şi să combine flexibilitatea cu o atitudine responsabilă. Punerea în aplicare şi gestionarea activităţilor ERC vor fi examinate şi evaluate în mod continuu cu participarea deplină a Consiliului ştiinţific, pentru a evalua rezultatele obţinute şi pentru a adapta şi îmbunătăţi procedurile şi structurile pe baza experienţei acumulate.

 

 

Participarea României

 

A. Reprezentanţi naţionali

 

 

 • Persoane naţionale de contact (NCP)

   

  • Elena DINU

   Consilier pentru afaceri europene

   Directia Relaţii Internaţionale

   Ministerul Educației și Cercetării

   E-mail: elena.dinu@research.gov.ro

   Tel: +4021 303.41.99  Interior: 412

    

  • Carmen PANAITE

   Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

   E-mail: epanaite@tuiasi.ro

   Tel: +4023 223.23.37

    

  • Andreea FAZAKAŞ

   Institutul de Fizică Atomică (IFA)

   E-mail: a.fazakas@ifa-mg.ro

   Tel: +4021 457.44.56

    

 

 • Reprezentanţi în comitetele de program
  •  

 

B. Propuneri de proiecte depuse la competiţii

 

C. Proiecte câştigătoare la competiţii

 

 

 

Apeluri deschise


A. Competiţii

 

 

 

B. Consultare publică

 

 

 

Noutăţi

 

 

.

Modificat la: 2018-08-16 11:11:00
e-Cerere 544
e-Petiție