Acțiunile Marie Skłodowska-Curie

 

 

 

 

 

Prezentare generală

 

Unul din obiectivele specifice urmărite în cadrul Componentei I („Excelența științifică”) a programului specific de punere în aplicare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020  este consolidarea competențelor, formarea și dezvoltarea carierei cercetătorilor prin acțiunile Marie Skłodowska-Curie („acțiunile Marie Curie”).

 

Acțiunile Marie Curie vor fi deschise pentru activitățile de formare și dezvoltare a carierei din toate domeniile cercetării și inovării, de la cercetarea de bază până la preluarea pe piață și serviciile pentru inovare. Domeniile de cercetare și inovare, precum și sectoarele vor fi alese în mod liber de candidați.

 

În toate activitățile descrise mai sus, se va acorda o atenție deosebită încurajării participării întreprinderilor, în special a IMM-urilor, precum și a altor actori socio-economici. Toate acțiunile Marie Curie promovează colaborarea pe termen lung între instituțiile de învățământ superior, organizațiile de cercetare și sectorul privat, ținând cont de respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.

 

Mobilitatea este o cerinţă cheie în acțiunile Marie Curie. Cercetătorii au astfel posibilitatea de a acumula experienţă peste hotare şi de a-şi completa instruirea cu competenţe sau discipline utile pentru propria carieră.

 

Acţiunile Marie Curie vor fi deschise participării cercetătorilor și personalului de inovare, precum și universităților, institutelor de cercetare, întreprinderilor și altor agenți socio-economici din toate țările Uniunii Europene, inclusiv din țările terțe.

 

Principiile Cartei europene a cercetătorilor și ale Codului de conduită pentru recrutarea cercetătorilor, care promovează recrutarea deschisă și condițiile de lucru atractive, vor trebui să fie aprobate și aplicate de către toți participanții care beneficiază de finanțare.

 

Cele patru direcţii majore de finanţare prin acțiunile Marie Curie vor fi următoarele:

 

1.  Reţele inovative pentru sprijinirea cercetătorilor debutanți (vizeazăformarea inițială a cercetătorilor și a candidaților la doctorat din statele membre și din țările associate, prin intermediul sprijinului acordat programelor de formare în domeniul cercetării selectate prin concurs la nivelul Uniunii, realizate de parteneriate între universități, institute de cercetare, întreprinderi, IMM-uri și alți agenți socio-economici din diferite țări din Europa și din afara acesteia).

 

2.  Burse individuale pentru sprijinirea cercetătorilor cu experienţă (cultivarea excelenței prin intermediul mobilității transfrontaliere și inter-sectoriale).

 

3.  Cooperare internaţională şi inter-sectorială prin schimb de personal de cercetare şi inovare (urmărind stimularea inovării prin intermediul schimburilor transversale de cunoștințe).

 

4.Cofinanţarea programelor regionale, naţionale şi internaţionale de doctorat şipostdoctorat (urmărind creșterea impactului structural prin cofinanțarea activităților).

 

 

Participarea României

 

A. Reprezentanţi naţionali

 

 

 • Persoane naţionale de contact (NCP)

   

  • Alexandra VANCEA

   Consilier pentru afaceri europene

   Directia Relaţii Internaţionale

   Autoritatea Natională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

   E-mail: alexandra.vancea@ancs.ro

   Tel: +4021 303.41.99  Interior: 411

    

  • Corina Georgeta ABRAHAM-BARNA

   Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara

   E-mail: c.g.abraham.barna@gmail.com

   Tel: +40722 698.876

    

 

 • Reprezentanţi în comitetele de program
  •  

 

B. Propuneri de proiecte depuse la competiţii

 

C. Proiecte câştigătoare la competiţii

 

 

 

Apeluri deschise


A. Competiţii

 

 

 

B. Consultare publică

 

 

 

Noutăţi

 

 

.

Modificat la: 2012-08-16 10:41:00
e-Cerere 544
e-Petiție