S-a deschis apelul comun România-Agenția Universitară a Francofoniei (RO-AUF) pentru competiție de proiecte, din cadrul PN III, Programul 3 – Cooperare europeană și internațională, Subprogramul 3.1 Bilateral/multilateral

 

Scopul Programul AUF-RO derivă din obiectivele MoU-ului(Memorandumul de înţelegere) încheiat între MENCS(Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice) și AUF (Agenția Universitară a Francofoniei) și din cele ale subprogramului 3.1 prevăzut în PNCDI III: consolidarea sistemului național de CDI prin susținerea financiară și extinderea schimburilor științifice și tehnologice de excelență între instituțiile membre AUF din România și din alte țări.

 

 

Obiectivele Programului AUF-RO includ:

 • stimularea formării de echipe internaționale care să abordeze noi problematici în domenii inovative de cercetare;
 • creșterea vizibilității cercetării din România prin publicații în reviste cu impact științific ridicat, brevete și comunicări la conferințe internaționale;
 • antrenarea cercetătorilor doctoranzi sau postdoctorali în proiecte și formarea de specialiști în domenii de interes comun;
 • implicarea instituțiilor din România în proiecte cu finanțare internațională;
 • dezvoltarea de noi rețele internaționale de cercetare.

 

 

Conform MoU-ului încheiat între RO și AUF, domeniile științifice de cooperare sunt următoarele:

 • Fizică și Ştiinţa materialelor (FSM)
 • Energie durabilă, Mediu şi Ecosisteme (EME)
 • Sănătate şi Biotehnologie (SB)
 • Matematică şi Informatică (MI)
 • Ştiinţe umane şi sociale (SUS)

Proiectele finanțate în cadrul Programului AUF-RO trebuie să se încadreze în domeniile științifice de mai sus.

 

 

Condiţii generale de participare

- participanții la proiectele propuse în cadrul Programului AUF-RO trebuie să fie instituții de învățământ superior sau de cercetare membre AUF. Modul în care o instituție poate deveni membru AUF este prezentat la adresa web https://www.auf.org/auf/les-membres-de-lauf/.

 

 

Finanțarea proiectelor prin Programul AUF-RO se acordă numai pentru deplasările personalului român (participant în proiect) în țările instituțiilor partenere în cadrul proiectului și acoperă, conform prevederilor MoU, următoarele tipuri de cheltuieli declarate eligibile prin HG nr. 134/2011:

 • transport;
 • cazare;
 • diurnă;
 • taxe de participare la manifestări ştiinţifice şi altele asemenea;
 • asigurări de sănătate pentru deplasările în străinătate;
 • taxe de viză şi altele asemenea.

 

Alocarea financiară pentru competiția de proiecte care va fi lansată în anul 2016, în cadrul Programului AUF-RO este de:

- 337.500 lei pentru anul 2016,

- 337.500 lei pentru anul 2017.

Valoarea maximă alocată pentru un proiect este de 70.000 lei.

Proiectele finanțate în cadrul competiției din anul 2016 se vor finaliza la 31.12.2017.

 

 

Calendarul activităţilor

Activitățile prevăzute pentru propunerile de proiecte din cadrul apelului lansat în anul 2016, se vor desfășura conform calendarului:

12.05.2016      Lansare apel depunere propuneri proiecte

13.06.2016      Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte

20.06.2016      Verificarea eligibilității și afișarea rezultatelor privind eligibilitatea

24.06.2016      Dată limită pentru depunerea contestațiilor

27.06.2016      Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor privind contestațiile

22.07.2016      Evaluarea propunerilor de proiecte de către Comisiile de experți și afișarea rezultatelor

29.07.2016      Selecția proiectelor de către Comisia mixtă  și afișarea  rezultatelor

05.08.2016      Aprobarea de către ANCSI a proiectelor selectate spre finanţare şi afişarea rezultatelor finale

15.08.2016      Termen limită pentru încheierea contractelor de finanțare

 

Pachetul de informaţii

 

Informaţii suplimentare pot fi obţinute astfel:

 

România - IFA

Web: http://www.ifa-mg.ro/auf;

E-mail: auf@ifa-mg.ro;

Telefon/Fax: +4021/4574493/ +4021/4574456.

 

AUF - BECO

Web: https://www.auf.org/beco;

E-mail: projets-conjoints-ifa@auf.org;

Telefon/Fax: + 40 21 3121276 / + 40 21 3121666.

 

 

.

Modificat la: 2016-05-12 17:00:00
e-Cerere 544
e-Petiție