S-a lansat competiția pentru finanțarea manifestărilor științifice în anul 2016

 

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, 
Colegiul Consultativ pentru CDI – Comisia  pentru manifestări ştiinţifice şi expoziţionale 
 
anunţă lansarea competiţiei pentru finanţarea manifestarilor ştiinţifice în anul 2016. 
 
 
Se pot depune propuneri de manifestări ştiinţifice după următorul program:
 
până la 30 iunie 2016 pentru manifestări organizate până la 30 noiembrie 2016;
nu pot fi decontate de către autoritatea contractantă, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, manifestările ştiinţifice care se desfăşoară în luna decembrie.
 
Propunerile se depun cu cel puţin 30 zile calendaristice (data de înregistrare la Registratura ANCSI) înaintea datei de începere a manifestării. Excepţie fac manifestările organizate în luna mai 2016, pentru care termenul de depunere va fi cu cel puţin 10 zile calendaristice înaintea datei de începere a manifestării.
 
Aplicaţiile se trimit la sediul Secretariatului Comisiei de Manifestări Ştiinţifice şi Expoziţionale, în plic sigilat, conținând 1 exemplar pe suport de hârtie și o copie electronică pe CD, pe adresa:
 
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE
Registratura ANCSI/Secretariat Comisia pentru Manifestări Ştiinţifice şi Expoziţionale
Str. I. D. Mendeleev nr. 21 - 25, sector 1, 010362 - Bucureşti
 
şi prin email pe adresele: silvia.baciu@ancs.ro și adela.bara@icpe-ca.ro, în atenţia secretarului Comisiei pentru Manifestări Ştiinţifice şi Expoziţionale, dna Adela Băra.
 
Propunerea transmisă prin email și inscripționată pe CD va conține fișa manifestării completată conform Anexei 1 din Ghid, certificată prin semnătura reprezentanțiior legali ai instituției organizatoare precum și toate anexele prevăzute la NOTA 2, cu respectarea cerințelor de la punctele 9 și 10 ale Ghidului. 
 
 
Nu vor fi luate în considerare aplicaţiile care nu sunt în conformitate cu Ghidul privind finanţarea manifestărilor ştiinţifice şi evenimentelor asociate pentru anul 2016.
Modificat la: 2016-05-12 13:52:00
e-Cerere 544
e-Petiție