S-a lansat Competiţia C3 - 2016 a programului STAR organizată de Agenţia Spaţială Română, în data de 15 martie 2016

 

 

Agenţia Spaţială Română (ROSA), în calitate de organizaţie conducătoare a Programului de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare pentru Tehnologie Spaţială şi Cercetare Avansată - STAR, aprobat în baza Legii nr. 262/2011 pentru ratificarea acordului României cu Agenţia Spaţială Europeană (ESA) şi Deciziei Preşedintelui A.N.C.S. nr. 9031 din 23.02.2012, lansează, marţi 15 martie 2016, competiţia pentru proiecte C3-2016.

(Decizia Preşedintelui A.N.C.S.I. nr. 9076/15.03.2016)

 

 

Planul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2015-2020 – PN III
              Programul 5: Cercetare în domenii de interes strategic.
                            Subprogramul 5.3. Programul de cercetare, dezvoltare şi inovare pentru tehnologie spaţială şi cercetare avansată – STAR

 

 

Calendarul competiţiei C3-2016 

(pentru detalii suplimentare accesaţi pagina web a competiţiei)

 

Proiecte tip “CDI/CCTS/STRATEGIC”

Lansarea competiției(LC) 15.03.2016
Depunerea și înregistrarea propunerilor de proiecte 10.05.2016
Verificarea eligibilității și publicarea rezultatelor preliminare privind eligibilitatea* 11.05-16.05.2016
Primirea contestațiilor privind eligibilitata propunerilor de proiecte* 17.05-18.05.2016
Publicarea rezultatelor finale privind eligibilitatea* 19.05.2016
Evaluarea propunerilor de proiect eligibile* 20.05-17.07.2016
Publicarea rezultatelor preliminare* 18.07.2016
Primirea contestațiilor privind procesul de evaluare* 19.07-20.07.2016
Soluționarea contestațiilor* 21.07-26.07.2016
Publicarea rezultatelor finale* 26.07.2016
Negocierea contractelor* 27.07-29.07.2016
Semnarea contractelor* 01.08-05.08.2016

*)Termene planificate. Termenele planificate pot fi decalate în funcție de numărul de propuneri de proiecte depuse, de disponibilitatea corpului de experți evaluatori etc.

 

Proiecte tip “INFRASTRUCTURĂ”

Lansarea competiției 15.03.2016
Depunerea și înregistrarea  propunerilor de proiecte
-depunere continua
-termene de depunere (TD)-pentru stabilirea perioadelor de evaluare
10.05.2016
04.07.2016
29.08.2016
Verificarea eligibilității și publicarea rezultatelor preliminare privind eligibilitatea* (TVElig) TVElig = TD + 1 săptămână
Primirea contestațiilor privind eligibilitata propunerilor de proiecte* (TC) TC = TVElig + 2 zile
Publicarea rezultatelor finale privind eligibilitatea* (TPRElig) TPRElig = TC + 2 zile
Evaluarea propunerilor de proiect eligibile* (TEv) TEv = TPRElig + 6 săptămâni
Publicarea rezultatelor preliminare* (TPRPrel) TPRPrel = TEv + 1 zi
Primirea contestațiilor privind procesul de evaluare* (TCEv) TCEv = TPRPrel + 2 zile
Soluționarea contestațiilor* (TSC) TSC = TCEv + 1 săptămână
Publicarea rezultatelor finale* (TPRFin) TPRFin = TSC + 1 zi
Negocierea contractelor* (NC) NC = TPRFin + 1 săptămână
Semnarea contractelor* (SC) SC = NC + 1 săptămână

*)Termene planificate. Termenele planificate pot fi decalate în funcție de numărul de propuneri de proiecte depuse, de disponibilitatea corpului de experți evaluatori etc.

 

 

Pentru detalii suplimentare accesaţi pagina web a competiţiei

 

.

Modificat la: 2016-03-15 19:34:00
e-Cerere 544
e-Petiție