Inițiativa de Programare Comună – Rezistența la antibiotice. Chestionar referitor la folosirea infrastructurilor de cercetare în domeniul rezistenței la antibiotice.

Scopul chestionarului constă în identificarea nevoilor comunității știintifice din domeniu, pentru o colaborare și folosire adecvată a infrastructurilor de cercetare. Acest chestionar este elaborat de Inițiativa de Programare Comună  Rezistența la antibiotice. Mai multe informații despre această inițiativă se găsesc la adresa: http://www.jpiamr.eu/

 

Chestionarul poate fi accesat la adresa: https://www.surveymonkey.com/s/JPIAMR-RIs

 

Data  limită pentru completarea chestionarului: 15 aprilie 2015.

 

Persoana de contact: Ioana Ispas, consilier afaceri europene.

 

E-mail: ioana.ispas@ancs.ro

Modificat la: 2015-03-31 11:02:00
e-Cerere 544
e-Petiție