Reluare licitație atribuire proiect “Stabilirea direcțiilor strategice și a obiectivelor prioritare ale activităților CD&I din domeniul energetic în perioada 2016-2020...”

 

Procedura de atribuire a proiectului

Stabilirea direcțiilor strategice și a obiectivelor prioritare ale activităților de cercetare-dezvoltare și inovare din domeniul energetic în perioada 2016-2020, în raport cu cerințele privind eficiența energetică și energia durabilă și curată, promovate prin politica energetică națională și europeană” se realizează în conformitate cu HG nr.1266/2004 si OMEN nr. 504/10.09.2014.

 

Proiectul se încadrează în obiectivul general „Dezvoltarea capacității MEN de a elabora, implementa și evalua politici, strategii și programe la nivel național în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării”.

 

Bugetul maxim estimat al proiectului este 1.500.000 lei pentru anii 2014 și 2015.

 

Expresia de interes (se va completa dupa model) poate fi propusă de un singur participant, sau de un grup (consorțiu de participanți asociați, persoane juridice care se constituie ca parteneri în cadrul proiectului), și se poate depune până la data de 10.10.2014, ora 14.00 la sediul MEN din Bucuresti, str. Mendeleev nr.21-25, sector 1, cod poștal 010362.

 

Participanții trebuie să se încadreze în categoriile de unități și instituții prevăzute la articolele 7 si 8 din OG nr.57/2002, aprobată prin Legea nr. 324/2003 cu modificările și completările ulterioare.

 

 

 

.

Modificat la: 2014-09-30 10:33:00
e-Cerere 544
e-Petiție