Instrucțiuni Proiecte - Program SEE

 

NEW: Instrucţiune privind raportarea finală - 02.05.2017 15:05

 

 

Instrucţiune privind raportarea indicatorilor realizaţi în 2016 - 04.01.2017 16:05

Instrucţiune privind încheierea de acte adiţionale nr.974/16.09.2016 (anexa1: Act adiţional-avans; anexa2: Act adiţional-realocare; anexa3: Act adiţional-raportare- 16.09.2016 14:05

 

Instrucţiune privind completarea şi transmiterea formularului 4 din anexa1 la ordinul MFP şi MFE nr.1683/659/2013 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente mecanismului SEE 2009-2014 şi mecanismului norvegian 2009-2014. - 06.07.2016 17:05

 

Instrucțiune publicitate si comunicare

 

Instrucțiune indicatori proiect

 

Anexa - planificarea indicatorilor

 

Instrucțiune reformulare contract - decembrie 2015

 

Act adițional - revizuire contract decembrie 2015

 

Instrucțiune modificări contract impact financiar

 

Instrucțiune centralizator cheltuieli / raportare financiară - Anexa

 

Instrucțiune angajare post vacant

 

Instrucțiune verificare cheltuieli

 

Instrucțiune formate raportare anuală  -  Anexe

 

Instrucțiune modele notificare și cerere

 

Instrucțiune centralizator cheltuieli_RFI

 

Instrucţiune finală achiziţie echipamente

 

Instrucţiune privind achiziţiile de echipamente în cadrul proiectelor

 

 

Altele:

 

Ghid pentru verificarea cheltuielilor

 

Adresa act aditional echipamente exceptate  -  Anexa Lista echipamente exceptate

 

 

 

.

 

 

 

.

Modificat la: 2014-08-01 11:00:00
e-Cerere 544
e-Petiție