Rezultatele preliminare ale Apelului de proiecte la Programul "Cercetare în Sectoare Prioritare"

 

La competiţia organizată în cadrul Programului “Cercetare în Sectoare Prioritare”, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi cofinanţat de la bugetul de stat, în perioada 15 noiembrie 2013-24 ianuarie 2014, rezultatele preliminare se prezintă astfel:

- Energie regenerabilă - 3  proiecte admise
- Ştiinţe sociale şi umaniste - 7 proiecte admise
- Protecţia şi managementul mediului - 6 proiecte admise
- Sănătate şi siguranţa alimentară - 7 proiecte admise

Menţionăm că din 23 de proiecte admise, 8 vizează imbunătăţirea situaţiei populaţiei Rome, conform cerinţelor statelor donatoare.

 

 

Proiecte recomandate la finanțare

 

Domeniul Energie regenerabilă

Domeniul Managementul și protecția mediului

Domeniul Sănătate şi siguranţă alimentară

Domeniul Stiințe sociale și umaniste

 

Proiecte de rezervă

 

Domeniul Energie regenerabilă

Domeniul Managementul și protecția mediului

Domeniul Sănătate şi siguranţă alimentară

Domeniul Stiințe sociale și umaniste

 

Proiecte nerecomandate la finanțare

 

Domeniul Energie regenerabilă

Domeniul Managementul și protecția mediului

Domeniul Sănătate şi siguranţă alimentară

Domeniul Stiințe sociale și umaniste

 

Contestațiile privind existența viciilor de procedură se pot depune până la data de 21 mai 2014, ora 16:30, la adresa eeagrants@uefiscdi.ro, prin fax la 021 307 19 19, sau la registratura MEN / UEFISCDI din strada Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București.

 

Pentru proiectele din listele de rezervă și cele nerecomandate la finanțare, rapoartele de consens elaborate de experții evaluatori se transmit directorilor de proiect prin email la adresa menționată în aplicație.

 

Rezultate contestatii

.

Modificat la: 2014-05-14 09:18:00
e-Cerere 544
e-Petiție