Proiecte

Română | English

 

                                           

 

 

♦  Proiecte finanțate

 

♦  Instrucțiuni

 

♦  Documente pentru Contractare

 

 

Apelul pentru depunerea propunerilor de proiecte a fost deschis în intervalul 15 noiembrie 2013-24 ianuarie 2014. Domeniile tematice alese pentru competiţie sunt “Energie regenerabilă” (până la 3.000.000 euro), “Sănătate şi siguranţă alimentară”, “Managementul și protecția mediului” şi “Științe sociale și umaniste” (minim 4.337.000 euro). De asemenea, din bugetul apelului, cel puţin 2.353.000 euro vor fi utilizaţi pentru proiecte comune de cercetare care să contribuie la îmbunătăţirea situaţiei populaţiei Roma.
Aplicanții eligibili au sediul în România, Islanda, Lichtenstein sau Norvegia. Entitățile cu sediul în țări terțe pot participa în proiecte, dar nu sunt eligibili pentru finanțare din Program.


Tipurile de aplicanți eligibili sunt:


- Organizațiile de Cercetare, așa cum sunt definite în Cadrul Comunitar pentru Ajutorul de Stat pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare (2006/C 323.01), pot aplica pentru finanțare ca Promotori de Proiect (numai din România) și ca partneri;


- IMM-urile, așa cum sunt definite în Cadrul Comunitar pentru Ajutorul de Stat pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare (2006/C 323.01), pot participa numai ca parteneri.


Consorţiul unui proiect include minim o organizaţie de cercetare din România ca Promotor de Proiect şi minim un partener care poate fi organizaţie de cercetare sau IMM din Norvegia sau Islanda sau Liechtenstein.


Activităţile eligibile sunt activităţile de cercetare fundamentală, cercetare aplicativă şi dezvoltare experimentală dar şi activităţile de diseminare, participare la evenimente, organizare şi participare la cursuri de pregătire şi vizite de lucru, conectare la reţele internaţionale de cercetare şi altele asemenea.

 

 

 

Lista experţilor care au participat la procesul de evaluare

 

Rezultatele preliminare ale Apelului de proiecte

 

Rezultatele finale ale Apelului de proiecte

 

.

Modificat la: 2014-04-08 16:45:00
e-Cerere 544
e-Petiție