Competiția TEAMING ORIZONT 2020 – Centre de excelență competitive

Programul Răspândirea excelenţei şi extinderea participării țărilor cu performanțe reduse in cercetare este introdus odată cu demararea Programului Orizont 2020 (click aici sau aici), care are ca prioritate principiul de excelență, ce funcționează prin acordarea de finanțare pe baza cererilor de oferte competitive, fiind selectate cele mai bune propuneri.

 

În cadrul componentei Răspândirea excelenţei şi extinderea participării, acţiunea Teaming (buget alocat 280 milioane EUR) este un element nou, cu scopul de a  crea  noi centre de excelenţă (CdE) sau modernizarea celor existente.

Acțiunea Teaming va promova potențialul de inovare, oferind entităților implicate oportunitatea de a stimula punerea în aplicare a strategiei de specializare inteligentă la nivel regional sau naţional şi de a-şi creşte şansele de a accesa finanţarea oferită pe bază de competiţie.

 

 

Partenerii implicaţi într-o acţiune Teaming sunt cel puțin doi:

- o instituţie de excelenţă în cercetare-inovare (publică sau privată) sau un consorţiu de asemenea instituţii dintr-o țară cu performanțe foarte bune în cercetare;

- o organizaţie participantă (agenţie de cercetare la nivel naţional sau regional, sau o autoritate regională - de exemplu, o Agenţie de Dezvoltare Regională) și un institut de cercetare sau un consorțiu de astfel de institute, dintr-o țară cu performanțe reduse in cercetare, care va fi și coordonatorul proiectului şi va avea rolul de a atrage fonduri pentru finanţarea şi dotarea unui nou CdE sau modernizarea celui existent.

 

 

Acţiunea Teaming nu asigură finanţare pentru dotarea CdE şi infrastructura de cercetare, această finanţare trebuie obţinută de către organizaţia participantă prin atragerea de fonduri structurale sau de coeziune.

 

 

Procesul de selecţie a propunerilor de tip acţiune Teaming are două etape:

 

-Etapa 1. Elaborarea unui Plan de Afaceri pentru un CdE(durata maxima a proiectului: 12 luni). Buget: 200 000-500 000 EUR/proiect. Deadline: 17 septembrie 2014

 

Organizaţiile partenere, plecând de la o analiză SWOT, trebuie să dezvolte o strategie pe termen lung în cercetare-inovare în ceea ce priveşte noul CdE. Această strategie trebuie să cuprindă o fundamentare solidă a managementului colaborării între parteneri şi a modului în care strategia Centrului de Excelență se pliază pe Strategia de Specializare Inteligentă la nivel naţional sau regional. Aplicanţii câştigători ai acestei etape vor primi finanţare pentru elaborarea unui Plan de Afaceri cuprinzător, detaliat şi solid pentru viitorul CdE (sau modernizarea celui existent). Etapa I este cuprinsă în apelul Teaming pentru 2014 (click aici) şi are un buget de 11,85 milioane EUR (termen depunere: 17 sept. 2014). Finanţarea, în cuantum de 200.000 – 500.000 EUR pe proiect, este în exclusivitate pentru elaborarea Planului de Afaceri − este încurajată angajarea unui consultant extern − rezultatul final (Planul de Afaceri) trebuie să demonstreze o viziune pe termen lung: capacitatea CdE de a polariza activităţile de cercetare-inovare de performanţă din regiunea respectivă prin formarea de clustere şi crearea unui mediu stimulativ pentru inovare; angajamentul autorităţilor naţionale şi regionale de a aloca resurse pentru infrastructura şi echipamentele necesare CdE dar și sustenabilitatea centrului de excelenţă după încetarea finanţării prin Programul Orizont 2020.

 

-Etapa 2. Implementarea Planului de Afaceri (durata tipică a proiectului: 5-7 ani). Buget:15-20 milioaneEUR/proiect

 

Toate proiectele aprobate în Etapa 1 intră automat în competiţie pentru Etapa 2, în care Planurile de Afaceri sunt evaluate de un panel de experţi internaţionali, criteriile fiind excelenţa ştiinţifică, impactul din punct de vedere al inovării şi calităţile planului de implementare. Odată acceptate de panelul de experţi, propunerile urmează a fi finanţate pentru implementarea planului de afaceri (salarii, costuri administrative etc.). Etapa 2 este prevăzută pentru 2016, bugetul preliminar fiind de 80 – 90 milioane EUR, iar suma alocată pe proiect este de 15 – 20 milioane EUR.

 

 

Contact:

 

Prof.univ.dr Bogdan HORBANIUC, NCP Widening. E-mail:  bogdan_horbaniuc@yahoo.com

Conf.univ.dr. Corina CERNAIANU NCP Widening.E-mail:  cernaianu_corina@yahoo.com

Dr. Monica ALEXANDRU NCP Widening. E-mail: monica.alexandru@ancs.ro

 

 

              

Modificat la: 2014-03-20 12:19:00
e-Cerere 544
e-Petiție