Știința cu și pentru societate

 

 

 

 

 

Prezentare generală

 

Programul „Ştiinţa în şi pentru Societate” îşi propune facilitarea unei cooperări efective între ştiinţă şi societate, atragerea şi selectarea unor noi talente în ştiinţe şi armonizarea excelenţei ştiinţifice cu conştientizarea şi responsabilitatea socială.

Soliditatea sistemelor Europene de CDI este direct condiţionată de capacitatea Europei de a-şi valorifica talentele şi ideile acolo unde acestea există. Acest lucru poate fi realizat numai printr-o cooperare între ştiinţă şi societate din care să rezulte o cercetare ştiinţifică responsabilă şi politici sociale relevante pentru cetăţeni.

“Ştiinţa în şi pentru Societate” va constitui un support pentru abordarea provocărilor societale în Orizont 2020 prin construirea de capacităţi şi dezvoltarea unor modalităti inovatoare pentru a conecta ştiinţa la nevoile societăţii. De asemenea, va prezenta ştiinţa într-un mod atractiv pentru societate (în special pentru generaţia tânără), va creşte interesul societăţii pentru inovare şi va permite implicarea tuturor actorilor interesaţi în procesul de generare de cunoştinte (cercetători, cetăţeni, factori politici, mediul de afaceri, alte organizaţii), pentru a se asigura concordanţa între efortul ştiinţific şi valorile, nevoile şi asteptările societăţii europene. Această abordare este denumită Cercetare şi Inovare Responsabilă (Responsible Research and Innovation) sau RRI.

Pentru perioada 2014-2015, apelurile de propuneri se vor concentra pe următoarele tematici:

 • Educaţie şi cariere ştiinţifice mai atractive pentru tineri (Making Science Education and Careers Attractive for young people) - SEAC;
 • Promovarea egalităţii de gen (Promoting Gender Equality in Research and Innovation) - GERI;
 • Integrarea societăţii în ştiinţă şi inovare (Integrating Society in Science and Innovation) - ISSI;
 • Politici de guvernare pentru dezvoltarea conceptului de Cercetare şi Inovare Responsabilă (Developing Governance for the Advancement of Responsible Research and Innovation) GARRI;

 

 

Participarea României

 

A. Reprezentanţi naţionali

 

 

 • Persoane naţionale de contact (NCP)

   

  • Oana COSTEA

   Consilier pentru afaceri europene

   Directia Relaţii Internaţionale

   Autoritatea Natională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

   E-mail: oana.costea@ancs.ro

   Tel: +4021 303.41.99  Interior: 402

    

  • Augustin CORNEANU

   Consilier implementare

   Direcţia Generală Organism Intermediar pentru Cercetare

   Autoritatea Natională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

   E-mail: augustin.corneanu@ancs.ro

   Tel: +4021 303.41.99  Interior: 395

    

  • Ana Maria ROMAN-NEGOI

   Consilier financiar

   Direcţia Generală Organism Intermediar pentru Cercetare

   Autoritatea Natională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

   E-mail: ana.roman@ancs.ro

   Tel: +4021 303.41.99  Interior: 380

 

 • Reprezentanţi în comitetele de program
  •  

 

B. Propuneri de proiecte depuse la competiţii

 

C. Proiecte câştigătoare la competiţii

 

 

 

Apeluri deschise


A. Competiţii

 

 

 

B. Consultare publică

 

 

 

Noutăţi

 

 

.

Modificat la: 2012-11-25 16:12:00
e-Cerere 544
e-Petiție