Răspândirea excelenței și lărgirea participării

 

 

 

 

 

Prezentare generală

 

O masura care are ca scop atenuarea disparitatilor in cercetare si inovare intre regiunile din Europa este ERA Chairs. Ea ofera sprijin pentru universități și alte instituții de cercetare pentru atragerea și menținerea resurselor umane de înaltă calificare și pentru a implementa schimbările structurale necesare unei excelente durabile. Apelul pilot ERA Chairs din FP7 este urmat de o noua inițiativă în cadrul Orizont 2020. ERA Chairs are ca obiectiv sprijinirea universităților și a altor instituții de cercetare eligibile, cu participare scazuta la Programul Cadru al UE, dar cu potențial de cercetare demonstrat, pentru a îmbunătăți în mod semnificativ performanțele lor în finanțarea cercetării competitive.

Masurile Teaming și Twinning vor ajuta raspandirea excelentei si vor favoriza o participare mai larga din partea statelor membre. Ele vor aborda cauzele de bază care împiedică părțile interesate de cercetare din statele membre sa participe cu succes la Orizont 2020 și în atingerea unui nivel crescut de performanță. Această nouă abordare are drept scop deblocarea potentialului de cercetare și inovare în regiunile cu performanta scazuta din UE prin stabilirea sau consolidarea parteneriatelor între țările-țintă și regiuni și instituții științifice internaționale performante.

Teaming se concentrează pe crearea de noi (sau imbunatatiri semnificative ale celor deja existente) Centre de Excelență (centre de cercetare la nivel internațional, extrem de competitive), în regiunile și statele membre care sunt în prezent identificate cu performante scăzute în materie de cercetare și inovare. Realizarea acestor obiective va conduce la investiții din fondurile de coeziune, pentru finanțarea infrastructurii necesare.

Twinning are drept scop consolidarea unui anumit domeniu de cercetare într-o institutie in faza de dezvoltare prin corelarea acestei instituții cu cel puțin două institutii la nivel de excelenta internaționala, lider în Europa. Twinning va consolida capacitatea S&T a instituției in faza de dezvoltare si va sprijini cresterea competentelor personalului de cercetare al instituției implicate.

 

Programul Răspândirea excelenţei şi extinderea participării țărilor cu performanțe reduse in cercetare este introdus odată cu demararea Programului Orizont 2020 (click aici sau aici), care are ca prioritate principiul de excelență, ce funcționează prin acordarea de finanțare pe baza cererilor de oferte competitive, fiind selectate cele mai bune propuneri.

În cadrul componentei Răspândirea excelenţei şi extinderea participării, acţiunea Teaming (buget alocat 280 milioane EUR) este un element nou, cu scopul de a  crea  noi centre de excelenţă (CdE) sau modernizarea celor existente.

Acțiunea Teaming va promova potențialul de inovare, oferind entităților implicate oportunitatea de a stimula punerea în aplicare a strategiei de specializare inteligentă la nivel regional sau naţional şi de a-şi creşte şansele de a accesa finanţarea oferită pe bază de competiţie.

Partenerii implicaţi într-o acţiune Teaming sunt cel puțin doi:

 • o instituţie de excelenţă în cercetare-inovare (publică sau privată) sau un consorţiu de asemenea instituţii dintr-o țară cu performanțe foarte bune în cercetare;
 • o organizaţie participantă (agenţie de cercetare la nivel naţional sau regional, sau o autoritate regională - de exemplu, o Agenţie de Dezvoltare Regională) și un institut de cercetare sau un consorțiu de astfel de institute, dintr-o țară cu performanțe reduse in cercetare, care va fi și coordonatorul proiectului şi va avea rolul de a atrage fonduri pentru finanţarea şi dotarea unui nou CdE sau modernizarea celui existent.


Acţiunea Teaming nu asigură finanţare pentru dotarea CdE şi infrastructura de cercetare, această finanţare trebuie obţinută de către organizaţia participantă prin atragerea de fonduri structurale sau de coeziune.
 


 

 

Participarea României

 

A. Reprezentanţi naţionali

 

 

 • Persoane naţionale de contact (NCP)

   

  • YY YY

   Consilier pentru afaceri europene

   Directia Relaţii Internaţionale

   Autoritatea Natională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

   E-mail: yy.zz@ancs.ro

   Tel: +4021 303.41.99  Interior: yyy

    

  • ZZ YY

   YYY

   E-mail: YY.ZZ@

   Tel: YY

    

 

 • Reprezentanţi în comitetele de program
  •  

 

B. Propuneri de proiecte depuse la competiţii

 

C. Proiecte câştigătoare la competiţii

 

 

 

Apeluri deschise


A. Competiţii

 

 

 

B. Consultare publică

 

 

 

Noutăţi

 

 

.

Modificat la: 2014-03-22 12:05:00
e-Cerere 544
e-Petiție