WORKSHOP PARTENERIAT PENTRU INOVARE: CERCETARE - INDUSTRIA ELECTRONICA

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Inginerie Electrică ICPE-CA (INCDIE ICPE-CA) Bucureşti, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie (IMT) Bucureşti şi Asociaţia Română pentru Industria Electronică şi Software (ARIES) Bucureşti, sub egida Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului- Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică,organizează workshopul naţional cu participare internaţională

PARTENERIAT PENTRU INOVARE: CERCETARE - INDUSTRIA ELECTRONICA

care va avea loc la Sala de Conferinţe a Salonului Cercetarii 2012 desfăşurat în cadrul Centrului Expoziţional ROMEXPO Bucureşti, România, în data de 18 octombrie  2012, ora 9,30.

Alte informaţii utile referitoare la desfăşurarea acestui eveniment important pentru comunitatea ştiinţifică din domeniu le puteţi găsi pe site-ul evenimentului la adresa:
 www.icpe-ca.ro/workshop2012/ro/

Înscrierile se pot face on-line la pagina de web mai sus menţionată sau la adresa de e-mail: marketing@icpe-ca.ro.

Modificat la: 2012-10-18 11:46:00
e-Cerere 544
e-Petiție