Prezentare generală

 

 

 

 

 

Prezentare generală

 

EUREKA este o inițiativă inter-guvernamentală europeană, ale cărei principii sunt prevăzute în Declarația de la Hanovra, aprobată la Conferința Ministerială din 6 noiembrie 1985. La momentul actual EUREKA include 40 de țări membre, la care se adaugă Uniunea Europeană ca cel de al 41-lea participant și 4 țări asociate din afara spațiului european.

 

EUREKA este un instrument inovativ, menit ca, prin colaborarea dintre întreprinderi și organizații de cercetare, să ajute țările membre să obțină servicii, produse și tehnologii noi, necesare creșterii competitivității economice și calității vieții.

 

Proiectele sunt elementul central al inițiativei EUREKA, rolul determinant în inițierea, realizarea și finalizarea lor avându-l participanții și, daca este cazul, cei care contribuie la finanțarea acestor proiecte.

 

Caracteristica de baza a proiectelor EUREKA este abordarea “de jos in sus”, ceea ce conduce la reducerea maxima a influenței factorului birocratic.

 

Inițiativa si-a propus, în mod deosebit, să sprijine întreprinderile mici și mijlocii, cu profil inovativ și de producție, prin servicii eficiente și susținute, înainte, în timpul și după executarea proiectelor.

 

Conform procedurilor inițiativei EUREKA se urmărește realizarea unui consens între țările membre în luarea deciziilor de finanțare. În funcție de legislația națională, fiecare țară stabilește, prin autoritățile naționale, mecanismele și nivelul de sprijin financiar, din fonduri publice, pe care îl acordă participanților naționali în proiecte.

 

 

România în cadrul iniţiativei EUREKA

 

La 19 iunie 1997, cu ocazia Conferinței Ministeriale EUREKA de la Londra, România a primit statutul de țară membră EUREKA, Ministerul Cercetării și Tehnologiei fiind mandatat, de către Guvernul României, cu rolul de coordonator la nivel național și reprezentare a intereselor românești în cadrul inițiativei.

 

Cadrul legal al participării României la inițiativa EUREKA se instituie prin Legea nr. 174 din 2 octombrie 1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5 din 20 ianuarie 1998 privind participarea României la inițiativa europeană EUREKA, în condițiile Declarației de la Hanovra și ale Memorandumului de înțelegere dintre membrii EUREKA, din 6 noiembrie 1985.

 

În luna septembrie 2007 a fost lansat Programul Eurostars, ca o necesitate a dezvoltării unor mecanisme financiare concrete pentru întărirea colaborării dintre Programele Cadru ale UE și inițiativa EUREKA, în baza art. 185 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene. La Programul Eurostars au aderat 36 de țări, incluzând România.

 

 

Structura iniţiativei EUREKA

 

Inițiativa EUREKA are o structură proprie de reprezentare, decizie și implementare, pe care România, în calitate de țară membră a adoptat-o.

 

Nivelul politic este asigurat de către grupul miniștrilor de resort (cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare). Aceștia se reunesc de regulă o data pe an (în luna iunie) în cadrul Conferinței Ministeriale și stabilesc politicile și strategiile inițiativei. Conferința Ministerială marchează și încheierea mandatului Președinției, care se transmite, pe principiul rotației, de la o țară membră la alta.

 

Nivelul decizional curent este asigurat de către Grupul la Nivel Înalt (HLG), alcătuit din reprezentanții țărilor membre cu responsabilități în domeniul cooperării internaționale, urmăririi implementării politicilor naționale în domeniul cercetării, etc. Grupul se reunește în general de trei ori pe an (în martie, iunie și octombrie), dar în cazul în care sunt probleme importante în cadrul inițiativei se pot întâlni de câte ori este nevoie.

 

Nivelul operativ este asigurat de Grupul Coordonatorilor Naționali de Proiecte – NPC/EAG (National Project Coordinators/Eurostars Advisory Group), care conduc Secretariatele naționale EUREKA și de ofițerii de proiect. Reuniunile coordonatorilor naționali sunt organizate în general de 4 ori pe an (ianuarie, martie, iunie, octombrie), dar pot avea loc ori de câte ori apar probleme importante privitoare la inițiativă.

 

Secretariatul român EUREKA se află la autoritatea publică (PA) responsabilă cu activitatea de cercetare, iar ofițerii de proiect sunt la instituția de implementare a proiectelor (NFB - National Funding Body). Secretariatul național are în componență 6 membrii: HLG, Deputy HLG, NPC, Deputy NPC și doi Project Officer.

 

Secretariatul EUREKA de la Bruxelles este organizat ca o unitate de sprijin a inițiativei și ale cărui activități, de interes comun pentru țările membre, sunt susținute de un buget ce provine, în principal, din cotizațiile anuale ale țărilor membre.

 

Grupul de Consultanță al Președinției (CAG) este constituit din reprezentanți naționali (de obicei, cei din Grupul la Nivel Înalt) ai țărilor care reprezintă Președinția trecută, prezentă și viitoare, la care se adaugă, Președintele Grupului la Nivel Înalt, Președintele Grupului Coordonatorilor Naționali de Proiecte, Șeful Secretariatului EUREKA de la Bruxelles și reprezentanți a trei țări membre, stabilite pe un principiu de rotație anuală. Acest Grup asigură dezbaterea problemelor curente ale inițiativei, se reunește lunar, astfel încât procesul decizional din cadrul Grupului la Nivel Înalt să fie accelerat.

 

 

Tipuri de proiecte EUREKA

 

Rețeaua EUREKA sprijină realizarea a trei tipuri de proiecte:

 

  • Tradițional (Network) - proiecte mici pe termen scurt cu participanți din minimum doua țări EUREKA, având ca rezultat un produs, proces sau serviciu care reprezintă un avans semnificativ în domeniul respectiv de activitate. Proiectele Network sunt generate și de umbrelele Eureka, care sunt rețele tematice orientate pe anumite arii tehnologice sau economice și al căror scop este facilitarea generării de propuneri de proiecte Network;
  • Eurostars - proiecte mici pe termen scurt cu participanți din minimum doua țări Eurostars, conduse de către un IMM care desfășoară activitate de cercetare;
  • Cluster - inițiative pe termen mediu cu buget de ordinul milioanelor de euro și număr mare de participanți între care și firme mari la nivel european, pentru dezvoltarea de tehnologii generice de importanță deosebită.

 

Finanțarea națională a proiectelor EUREKA se face cu respectarea schemei de ajutor de stat, astfel:

 

  1. Tradițional (Network): maxim 500.000 lei/an/proiect;
  2. Cluster, Eurostars:   maxim 700.000 lei/an/proiect;

 

Pentru proiectele Network și Cluster evaluarea se face la nivel național, de către fiecare stat membru.

 

Proiectele Eurostars au un cadru de evaluare internațională specific, organizat de două ori pe an de Secretariatul EUREKA. Pentru proiectele Eurostars Comisia Europeană rambursează agenției finanțatoare până la 27% din suma alocată de la bugetul de stat.

 

Pentru a impulsiona participarea mediului economic (IMM-uri, companii), ca regulă de participare la oricare tip de proiect EUREKA, la nivel național se solicită ca și coordonator al consorțiului român un IMM (în ideea de a fi unul dintre beneficiarii/ producătorul produsului, serviciului sau tehnologiei rezultate din proiect).

 

 

Raport EUREKA PNCDI III

 

Proiecte derulate în 2015

 Tradiţional (T) 13
 Cluster (C) 4
 Eurostars (E) 7
 Total 22


Din care: 13 T + 4 C + 2 E contractate între 2012 - 2014 (continuări)

  5 E contractate in 2015 (noi)

 

Sume angajate în 2015

 Buget naţional 6.488.802 lei
 Contribuție din sursele proprii ale companiilor participante 6.716.067 lei
 Rambursări CE pentru Eurostars 27.647,58 EUR
 Cotizație plătită către EUREKA 24.582,33 EUR

 

Participare la evenimente EUREKA în 2015

Secretariatul Eureka în colaborare cu EBAN, Europe Limited și autoritățile naționale din Danemarca, Finlanda, Olanda, Norvegia, Suedia și Elveția au finanțat Programul EUREKA High-Tech Investment (HTIP). Din cele 137 de aplicații primite din partea companiilor, una a fost din România, Accent Pro 2000 SRL ce activează în domeniul IT. Aplicanţii au beneficiat de pregătire, pe parcursul webinariilor și a academiilor de capital organizate, astfel încât și-au îmbunătățit profilurile și prezentările de plan de afaceri pentru atragerea investitorilor şi capitalului necesare promovării pe piață a produselor/serviciilor rezultate din proiectele EUREKA. În finala top 30 companii s-a clasat și IMM-ul din RO care a participat alături de ceilalți la Forumul Alpine High-Tech Venture din iunie, Lausanne, Elveția.

 

Rezultate anunțate în 2015

Titlu brevet:

1. “Textile funcționalizate și procedeu de micro încapsulare al acestora”;

Cerere depusă cu nr. A/00914/27.11.2015 de SC MAGNUM SX SRL București.

2. “Procedeu de purificare a glicerinei brute rezultate la fabricarea biodieselului la calitatea de glicerina de uz farmaceutic conform Farmacopeei Europene”;

Cerere depusă cu nr. A/00210/24.03.2015 de SC ICPAO SA Mediaș.

 

 

 

Proiecte derulate în 2016

 Tradiţional (T) 8
 Cluster (C) 8
 Eurostars (E) 10
 Total 26


Din care: 5 T + 3 C + 2 E contractate între 2014 - 2015 (continuări)

  3 T + 5 C + 3 E contractate in 2016 (noi)

 

Sume angajate în 2016

 Buget naţional 8.253.488 lei
 Contribuție din sursele proprii ale companiilor participante 6.690.405 lei
 Rambursări CE pentru Eurostars 12.142,39 EUR
 Cotizație plătită către EUREKA 23.897,77 EUR

 

Participarela evenimente EUREKA în 2016

Programul pilot EUREKA High-Tech Investment (HTIP) a fost continuat în 2016 sub denumirea de E!nnoVest și a oferit consiliere pe parcursul webinariilor și a academiilor de capital pentru a facilita tranziția cu succes a proiectelor EUREKA la faza "go-to-market".
 
Mai mult de 4.800 IMM-uri au fost invitate să participe la program iar 115 au confirmat participarea. În România invitația a fost transmisă unui număr de 92 de companii care nu au răspuns invitației (participanții trebuie să-și achite costurile deplasărilor în țările în care au loc întâlnirile).
 

Rezultate anunțate în 2016

Titlu brevet:

1. “Procedeu de obținere și purificare a glicerol formalului, utilizat la obținerea unor noi amestecuri de biocombustibil”;

Cerere depusă cu nr. A/00272/20.04.2016 de SC ICPAO SA Mediaș

2. “Soluție nutrițională cu ulei din sâmburi de struguri pentru menținerea în timp a calității furajelor și ouălor de găina îmbogățite în acizi grași poli nesaturați”;

Cerere depusă cu nr. A/00833/15.11.2016 de SC AVICOLA LUMINA SA

3. “Obținerea de ouă de găina îmbogățite în acizi grași poli nesaturați omega 3”

Cerere depusă cu nr. A/00849/17.11.2016 de SC AVICOLA LUMINA SA

4. “Produse de panificație și biomasă de drojdie de bere îmbogățite în seleniu organic și procedee de obținere, prin valorificarea drojdiei uzate din industria berii”

Cerere depusă cu nr. A/00958/15.12.2016 de SC COPE SA Costișa

Modificat la: 2012-11-29 16:37:00
e-Cerere 544
e-Petiție