Ambient Assistend Living - AAL

Programul comun Ambient Assisted Living (Viaţă asistată de mediu – AAL) urmărește sporirea calităţii vieţii pentru vârstnici. Acesta finanţează proiecte care utilizează produse inteligente și furnizarea de servicii la distanţă, inclusiv servicii de îngrijire, pentru ameliorarea vieţii vârstnicilor la domiciliu, la locul de muncă și în societate în general. Programul are un buget total de aproximativ 700 de milioane de euro pentru perioada 2008-2013, provenit în proporţie aproximativ egală din partea autorităţilor publice (naţionale și comunitare) și a entităţilor participante.

AAL JP este un program comun de cercetare şi dezvoltare (R&D) finanţat de către 20 de ţări membre UE [1] şi 3 ţări asociate [2], cu sprijinul financiar al Comunităţii Europene, în baza articolului 185 din Tratatul de la Lisabona.

[1] Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Luxemburg, Polonia, Portugalia,
Regatul Unit al Marii Britanii, România, Slovenia, Spania, Suedia şi Ţările de Jos
[2] Elveţia, Israel şi Norvegia


Romania participă la acest program, prin UEFISCDI (CNMP).

Persoană de contact: Ioana FĂGĂRĂŞAN
e-mail: ioana.fagarasan (at) uefiscdi.ro
tel.: +40 21 3023881

http://uefiscdi.gov.ro/Public/cat/689/AAL.html

 

Site-ul oficial al programului:  http://www.aal-europe.eu/

Modificat la: 2012-11-20 15:56:00
e-Cerere 544
e-Petiție