Programele ERA-NET si ERA-NET Plus - Coordonarea activitatilor de cercetare

 
Programul ERA-NET este o iniţiativă lansata in anul 2002, dezvoltată în cadrul Programului Cadru 6 al Comisiei Europene pentru Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică, care are ca obiectiv imbunatatirea coordonării şi cooperării intre programele nationale si regionale de cercetare întreprinse la nivel naţional sau regional în statele membre sau în statele asociate UE, prin:

  • Integrarea activităţilor de cercetare dezvoltate la nivel regional sau naţional, şi 
  • Deschiderea reciprocă a programelor naţionale şi regionale de cercetare.
Al 7-lea Program Cadru a preluat de asemenea acest program şi obiectivele acestuia aducând o schimbare în schemele de finanţare, ca urmare, proiectele ERA-NET se împart în:
  • acţiuni ERA-NET - schema cadru pentru entităţile care implementează programe de cercetare publice, care le permit să îşi coordoneze iniţiativele prin activităţi comune sau prin susţinerea reciprocă de apeluri pentru propuneri de proiecte trans-nationale
  • finantare suplimentara pentru proiectele ERA-NET aflate in derulare, pentru extinderea sau intarirea activitatilor de coordonare. 
  • acţiuni ERA-NET Plus - oferă, pentru un numar limitat de proiecte ERA-NET pre-existente, care prezintă o mare valoare adaugata la nivel European, finanţare suplimentară pentru apeluri comune de propuneri ale programelor naţionale şi/sau regionale.
Cine poate participa?

Schemele ERA-NET sunt create pentru:
• “programme owners” - in traducere, pentru organizatiile publice care detin programe de cercetare nationale sau regionale (ministere de resort, autoritati regionale), si pentru
• “programme managers” - in traducere, organizatii care administreaza programe de cercetare (agentii de finantare, consilii de cercetare)
• Aceste organizatii trebuie sa provina dintr-un stat membru UE, tara candidata sau asociata la UE, pot fi Organizatii Internationale de interes European, sau pot proveni chiar din tari terte daca se justifica indeajuns participarea acestora in ERA-NET.
Institutele de cercetare si universitatile NU sunt eligibile pentru participare (decat in masura in care au in administrare programe nationale sau regionale de cercetare).

Ce se finanteaza?
• Actiuni de coordonare, pana la 100% din costuri
• Actiuni suport, pana la 100% din costuri
• Activitati de management al consortiului: 100% din costuri, dar nu mai mult de 7% din bugetul total al proiectului

Schemele ERA-NET si ERA-NET Plus NU finanteaza activitati de cercetare.

Anual, se publica programul de lucru pentru anul in curs, in care sunt indicate domeniile pentru care se pot depune propuneri noi sau pentru care se poate cere finantare suplimentara pentru proiecte ERA-NET aflate in derulare.

 
Modificat la: 2010-12-20 14:16:00
e-Cerere 544
e-Petiție