Reprezentanţii României la CERN

Reprezentanţii României în Consiliul CERN, Comitetul Financiar CERN, Comitetul de Politici Ştiinţifice şi Comitetul Mixt România – CERN, numiţi prin Decizia Preşedintelui ANCS nr. 9980/08.12.2010, sunt:

Consiliul CERN

 1. Nicolae Victor ZAMFIR, Director General IFIN-HH, reprezentant ştiinţific
 2. Ionel ANDREI, Director General ANCS, reprezentant autoritate administrativă responsabilă
 3. Florin-Dorian BUZATU,Director General IFA, consilier

 Comitetul Financiar CERN

 1. Nicolae Victor ZAMFIR, Director General IFIN-HH, reprezentant ştiinţific
 2. Ionel ANDREI, Director General ANCS, reprezentant autoritate administrativă responsabilă
 3. Mircea IONESCU, consilier pe probleme de energie nucleară, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, reprezentant pentru relaţia cu mediul economic

Comitetul de Politici Ştiinţifice

 1. Nicolae Victor ZAMFIR, Director General IFIN-HH, reprezentant ştiinţific

 Comitetul Mixt România-CERN

 1. Nicolae Victor ZAMFIR, Director General IFIN-HH, co-preşedinte al Comitetului Mixt din partea României, reprezentant ştiinţific
 2. Ionel ANDREI,Director General ANCS, reprezentant autoritate administrativă responsabilă
 3. Florin-Dorian BUZATU,Director General IFA, reprezentant al instituţiei publice responsabile cu conducerea activităţilor de CD corespunzătoare participării României la programele si proiectele CERN
 4. Mircea IONESCU, consilier pe probleme de energie nucleară, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, reprezentant pentru relaţia cu mediul economic
 5. Alexandru JIPA, profesor, Universitatea Bucureşti, reprezentant pentru relaţia cu mediul educaţional din România

În scopul de a sprijini procesul decizional în domeniul fizicii energiilor înalte, în strânsă legătură cu Comitetul Mixt România-CERN, s-a înfiinţat Consiliul Ştiinţific Internaţional Consultativ România-CERN, denumit în continuare ISAB, constituit dintr-un grup de experţi internaţionali numiţi de către Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS).

ISAB este format din cinci oameni de ştiinţă, inclusiv preşedintele. Consiliul ISAB este numit de către preşedintele ANCS, pentru o perioadă de 4 ani.

Membrii ISAB numiţi prin Decizia Preşedintelui ANCS nr. 9580/ 08.06.2011, sunt:

 1. Dr. Cristinel Diaconu, Chair ISAB (CPP Marseille, CNRS, Franţa)
 2. Dr. Philippe Bloch(CERN , Elveţia)
 3. Dr. Eckhard Elsen(DESY, Germania)
 4. Prof. John Harris(Univ. Yale, USA)
 5. Prof. François Le Dibeder(Univ. Paris VII, Franţa)

 Consiliul ISAB are următoarele sarcini:

- Evaluează activităţile ştiinţifice ale grupurilor româneşti implicate în proiectele CERN.

- Oferă consiliere pentru instituţiile responsabile cu finanţarea programele legate de activităţile CERN. ISAB analizează, în special propunerile de proiecte şi propune distribuirea bugetului Programul Capacităţi CERN, condus de IFA.

- Oferă o prognoză multi-anuală în vederea asigurării unui sprijin eficient pentru activităţile legate de CERN.

- Analizează organizarea cercetării româneşti în domeniul fizicii energiilor înalte, la nivel naţional şi local. ISAB propune acţiuni pentru îmbunătăţirea eficienţei şi pentru recuperarea investiţiei din fonduri publice a participării româneşti la proiectele CERN.

- Propune o strategie naţională în domeniul fizicii energiilor înalte, în special pentru relaţiile de colaborare pe termen mediu şi lung între grupurile de cercetare româneşti şi experimentele de la CERN.

 

 

Persoana de contact ANCS

Madalina Borceanu

Consilier

Directia Integrare Europeana si Cooperari Internationale

Str. Mendeleev nr. 21-25, 010362, Bucuresti

Tel. +40213183064, Fax. +40213183053

Modificat la: 2010-12-10 16:46:00
e-Cerere 544
e-Petiție