ITER

ITER

Prin semnarea Tratatului de aderare la Uniunea Europeană, România a devenit parte a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice. România este membru de drept al întreprinderii comune pentru Euratom şi are toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din Statutul acesteia, inclusiv plata cotizaţiei anuale de membru.

 

Conform acordului ITER, toate părţile semnatare trebuie să contribuie financiar, prin intermediul entităţilor juridice corespunzătoare, denumite „agenţii interne”, la Organizaţia ITER.

 

Prin Decizia Consiliului 2007/198/Euratom a fost înfiinţată întreprinderea comună europeană pentru ITER şi pentru dezvoltarea energiei de fuziune (întreprinderea comună), cu sediul la Barcelona, în Spania,  cu o durată de 35 de ani de la data de 19 aprilie 2007.
Site web: http://fusionforenergy.europa.eu/

 

În cadrul proiectului de construcţie al „International Thermonuclear Experimental Reactor” (ITER) la Cadarache, în Franţa, de către un consorţiu format de Uniunea Europeană, SUA, Japonia, Federaţia Rusă, China, India, Corea de Sud, ca soluţie strategică pentru problemele energetice ale societăţii umane, Comisia Europeană a înfiinţat agenţia „European Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy” (pe scurt Agenţia Europeană „Fusion for Energy-F4E”).

 

Agenţia F4E, cu sediul la Barcelona, are rolul de administrare a activităţilor aferente programului ITER (inclusiv proiectul asociat Broader Approach) in Europa. În cadrul acestei activităţi de administrare F4E lansează competiţii de proiecte pentru lucrări necesare indeplinirii obligatiilor europene asumate pentru ITER, asigură implementarea înţelegerii internaţionale Broader Approach între Euratom şi Japonia, asigură participarea europeană la pregătirea proiectului de construcţie a reactorului demonstrativ de fuziune DEMO.

 

Aceste activităţi sunt de interes pentru instituţiile româneşti de cercetare-dezvoltare, deoarece oferă oportunitatea includerii României, ca naţiune, ca ţara membră a Uniunii Europene şi ca semnatară a acordului Euratom, în cel mai mare proiect care vizează soluţionarea globală a problemei energetice.

 

 

În conformitate cu Decizia Preşedintelui ANCS nr.9714/06.08.2008 privind desemnarea Institutului de Fizică Atomică (IFA) ca Unitate de Cercetare pentru perioada 2008-2013, IFA asigura, în calitate de Autoritate contractantă, încheierea şi monitorizarea contractelor de finanţare a proiectelor cu participare românească din cadrul Programului Euratom.

 

Site IFA – EURATOM: http://www.ifa-mg.ro/euratom/

 

Pentru proiectele de cercetare derulate în cadrul EURATOM Fuziune se asigura finanţare de maxim 80% conform Tratatului de  Asociere.

 

Prin Decizia Preşedintelui ANCS nr.9916/10.08.2010, Institutul de Fizică Atomică a fost desemnată ca agenţie executivă pentru finanţarea proiectelor obţinute de către instituţiile româneşti în urma competiţiilor lansate de Agenţia Fusion for Energy.

 

Site IFA – Fusion for Energy: http://www.ifa-mg.ro/f4e/index.php

 

Scopul programului F4E-RO este să fructifice oportunităţile de participare a unităţilor de cercetare dezvoltare şi inovare româneşti la proiecte în cadrul F4E. Programul susţine la nivel naţional proiecte de cercetare-dezvoltare ale instituţiilor sau consorţiilor româneşti participante la competiţiile lansate de agenţia F4E, proiecte care au fost în prealabil selectate pentru finanţare europeană în urma evaluării internaţionale.

 

Suma maximă solicitată pentru finanţarea unui proiect F4E-RO nu poate depăşi o valoare echivalentă a 150.000 EURO, conform Deciziei privind participarea României la activităţile Agenţiei Fusion for Energy emisă de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică sub nr. 9916/10.08.2010.


LEGISLAŢIE
Hotărârea de Guvern nr.986 din 2 septembrie 2009 privind plata cotizaţiei anuale de membru la întreprinderea comună pentru ITER şi pentru dezvoltarea energiei de fuziune.

 

Persoane de contact IFA

 

Dr. Madalina VLAD

Şef Unitate Cercetare EURATOM   

Institutul National de Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei

Măgurele, Bucureşti, România

Tel.: +4021 4574558; Fax: +4021 4574243

 

Dr. Gheorghe Dinescu

Director Program F4E-RO

Institutul de Fizică Atomică

Măgurele, Bucureşti, România

Tel.: +40 (21) 4574456; Fax: +40 (21) 4574493

 

Persoana de contact ANCS

Madalina Borceanu

Consilier

Directia Integrare Europeana si Cooperari Internationale

Str. Mendeleev nr. 21-25, 010362, Bucuresti

Tel. +40213183064, Fax. +40213183053

Modificat la: 2010-12-10 16:37:00
e-Cerere 544
e-Petiție