Prezentare generala - PC7 Euratom

EURATOM PC7

Buget total: 2.7 miliarde de € (2007 - 2011)

Programul cadru pentru cercetare nucleară şi activităţi de instruire va cuprinde cercetare comunitară, dezvoltare tehnologică, cooperare internaţională, diseminare a informaţiilor tehnice şi activităţi atât de exploatare cât şi instruire.

Sunt planificate două programe specifice:

Cercetarea energiei de fuziune, cu obiectivul de a dezvolta această tehnologie pentru o sursă de energie sigură, durabilă, demnă de încredere din punct de vedere al mediului şi viabilă din punct de vedere economic. activităţile vor include realizarea unui Reactor Termonuclear Experimental Internaţional (ITER) (ca infrastructură de cercetare internaţională), cercetarea şi dezvoltarea funcţionării ITER, activităţile tehnologice de pregătire a Reactorului de Demonstraşie a Fuziunii Nucleare (DEMO), pregătirea unui Centru Internaţional de Iradiere a Materialelor pentru Fuziune (IFMIF = CIIMF). Cercetarea şi dezvoltarea a activităţilor pe un termen mai lung sunt de asemenea planificate, precum şi resursele umane, iniţiativele de educaţie şi instruire.

Fisiunea nucleară şi protecţia împotriva radiațiilor având ca obiectiv îmbunătăţirea mai ales a performanţelor de siguranţă, a eficienţei resurselor şi a eficacităţii costului fisiunii nucleare precum şi a celorlalte utilizări ale radiaţiilor în industrie sau medicină. activităţile vor include:
- Gestionarea deşeurilor radioactive
- Sistemele reactorului
- protecţia împotriva radiaşiilor
- Infrastructurile
- Resursele umane, mobilitatea şi instruirea

Al doilea program va acoperi activităţile Centrului Comun de Cercetare (JRC) în domeniul energiei nucleare, incluzând:
- Gestionarea deşeurilor radioactive şi impactul asupra mediului
- Siguranţa nucleară
- Securitatea nucleară

Bugetul (pentru perioada 2007 – 2011):
Cercetarea energiei fuziunii nucleare 1947 milioane €
Fisiunea nucleară şi protecţia împotriva radiaţiilor 287 milioane €
activităţile nucleare ale Centrului Comun de Cercetare 517 milioane €

 
Modificat la: 2010-12-10 16:30:00
e-Cerere 544
e-Petiție