Romania prezenta la Ceremonia de inchidere a fazei pregatitoare ELI-PP

România va fi reprezentata la Ceremonia de închidere a fazei pregatitoare ELI-PP de la Paris, de dl.Dragos Ciuparu, presedintele ANCS

 

La data de 10 decembrie 2010, la Paris, va fi ceremonia de închidere a fazei pregatitoare ELI-„Preparatory Phase” si de preluare în totalitate a coordonarii proiectului ELI de catre ELI-Delivery Consortium, la care va participa delegatia româna condusa de dl.Dragos CIUPARU, presedintele Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica.

ELI, Proiectul Luminii Extreme (Extreme-Light-Infrastructure), a fost initiat în anul 2005, vizândconstruirea celui mai puternic laser din istorie si utilizarea acestuia pentrugenerarea de aplicatii fara precedent în întreaga stiinţa dar si în industriesi viaţa sociala, datorita regimului de putere si intensitate neatins niciodatapâna acum de o instalatie de acest tip.

Proiectul ELI a fost imediat însusit la nivelul Uniunii Europene si inclus în Foaia de Parcurs (Roadmap) aESFRI (European Strategy Forum for Reasearch Infrastructures), fiind sustinutde Comisia Europeana printr-un proiect in cadrul Framework Programme 7 ELI-PP (ELI-„Preparatory Phase”) la care participa 40 institutii de cercetare şi învatamânt dintreisprezece tari europene: Bulgaria, Franta, Germania, Grecia, Italia,Lituania, Marea Britanie, Polonia, Portugalia, Republica Ceha, România, Spania, Ungaria.

Pe baza memorandumului aprobat în anul 2008 de Guvernul României si de Presedintele tarii, România si-aprezentat la 21 noiembrie 2008 candidatura pentru construirea acestei facilitaţi la Bucureşti-Magurele.La 1 octombrie 2009, Comitetul Director al Proiectului a hotarât construirea ELI în trei locatii, Cehia, Ungaria si România. Aceasta decizie, validata în luna decembrie 2009 de catre Consiliul Competitivitatii al Uniunii Europene, permite  construirea primei mariinfrastructuri de cercetare la est de Rin.

La data de 15 aprilie 2010, reprezentantii plenipotentiari pentru ELI ai celor 3 tari, Cehia, Ungaria si România, au semnat acordul de infiintare a Consortiului ELI (ELI-DC, ELI-Delivery Consortium) care va coordona implementarea acestui proiect.

La data de 10 decembrie 2010, la Paris, va fi ceremonia de închidere a fazei pregatitoare ELI-„Preparatory Phase” si de preluare în totalitate a coordonarii proiectului ELI de catre ELI-Delivery Consortium.

Dintre cei trei piloni ai ELI, pilonul a carui constructie revine României, ELI - NUCLEAR PHYSICS (ELI-NP), este cel mai complex. ELI-NP se va construi în orasul Magurele, laInstitutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica si InginerieNucleara „Horia Hulubei”.

Studiul de Fezabilitate privind constructia cladirilor aferente Pilonului de FizicaNucleara al Proiectului ELI a fost realizat de S.C. PROIECT BUCURE?TI S.A.Conform Studiului de Fezabilitate si Aplicatiei pentru Fonduri Structurale, valoarea totala ainvestitiei va fi de 280 milioane Euro. Constructia urmeaza sa înceapa în anul2011 si sa fie finalizata în anul 2015.

In prezent, se asteapta Hotarârea Guvernului Romaniei de aplicare la Fonduri Structurale pentru finantarea proiectului ELI-NP.

ELI - NUCLEAR PHYSICS (ELI-NP) vine sa completeze esentialinfrastructura de cercetare din România în domeniul acceleratoarelor de particule,al fizicii nucleare si al fizicii laserilor. Având în componenta cei mai puternicilaseri si cel mai puternic fascicul gamma din lume la nivelul anului 2015, cândeste proiectata inaugurarea sa, ELI-NP va permite pentru prima oara în stiiintamondiala investigarea sistematica a frontierei materie nucleara-radiatie laser,deschizând orizonturi de cercetare si posibilitati de aplicatii inaccesibile lascara puterii si intensitatilor disponibile în prezent în ambele domenii.

În acelasi timp, realizarea ELI-NPreprezintaun salt calitativ semnificativ fata de situatia actuala, fiind, din toate punctele de vedere, cea mai complexa infrastructura de cercetare construita  vreodata în România si prima care se situeazala nivelul celor mai mari infrastructuri de cercetare europene si mondiale, cuun mare potential de rezultate noi fundamentalesi tehnici/tehnologii cu multiple aplicatii. Totodata, realizarea proiectului va avea un impact major asupraatractivitatii si vizibilitatii stiinteiromânesti si, nu în ultimulrând, a imaginii României.

Dincolo de evidentul si semnificativul câştig pentru cunoaştere si aimportantei pe care o reprezinta acest proiect pentru toate domeniile decercetare stiintifica din România, la ELI-NP se vor face cercetari privindaplicatii de mare anvergura pentru economia nationala, pentru mediu, medicina si educatie.

Domeniile si tematicilestiintifice pe care facilitatea ELI-NP le poate aborda si caracteristicile principale ale echipamentelor necesare pentru realizarea acestora au fost definite în cadrul unei largi colaborari internationale, în care au fost implicati peste osuta  de oameni de stiinta din 30 de universitati si institute de cercetare din întreaga lume,si avizate de un Comitet Stiintific Consultativ International formatdin personalitati stiintifice de cea mai înalta reputatie din cele doua domenii – laserii si fizica nucleara.

Informatii privind componenta grupurilor delucru, prezentarile întâlnirilor avute, precum si rezultatele acestor activitati se gasesc la pagina dedicata Proiectului, http://www.eli-np.ro,

 

Modificat la: 2010-12-09 11:24:00
e-Cerere 544
e-Petiție