PC7 IDEI

Obiectivul Programului “Idei” din cadrul Programului Cadru 7 este sprijinirea excelenţei, dinamismului şi creativităţii în cercetarea europeană. Programul urmăreşte crearea unui mediu atractiv în Europa atât pentru cei mai buni cercetători de pe glob cât şi pentru investiţiile industriale private în cercetare, cunoscut fiind faptul că rezultatele obţinute de cercetarea fundamentală deschid drumul unor salturi spectaculoase în progresul ştiinţific şi tehnologic al umanităţii şi conduc la apariţia unor noi produse şi procese pe piaţă, care ridică gradul de bunăstare al societăţii.

Programul “Idei” finanţează cercetare de frontieră executată de echipe individuale de cercetători, conduse de un cercetător principal, aşa numita “investigator-driven frontier research”, acţionând în adiţionalitate cu finanţarea la nivel naţional a cercetării fundamentale/de frontieră. Nu există restricţii/priorităţi tematice. Nu se cer parteneriate trans-naţionale sau consorţii. Comunicarea şi diseminarea rezultatelor sunt aspecte importante al acestui Program.

Programul “Idei” finanţează două tipuri de proiecte:
-    “Starting Grants” – proiecte de până în 2 milioane euro, pentru cercetători la începutul carierei, care au obţinut titlul de doctor în ştiinţe de cel puţin 2 ani şi de cel mult 10 ani (pragul maxim se poate schimba de la o competiţie la alta),
-    “Advanced Grants” - proiecte de până în 3,5 milioane euro, pentru cercetători cu rezultate ştiinţifice deosebite obţinute în ultimii 10 ani.
Durata proiectelor este de maximum 5 ani.
Programul este deschis pentru toţi cercetătorii indiferent de vârstă, de cetăţenie sau de tipul instituţiei de unde provin.

Evaluarea proiectelor se face de către 25 de paneluri de evaluatori. Componenţa panelurilor este diferită pentru cele două tipuri de proiecte. Proiectele sunt grupate pe 3 domenii mari: Physical Sciences & Engineering (PE), Social Sciences & Humanities (SH), Life Sciences (LS), plus categoria proiectelor declarate “interdisciplinare”.

Proiectele finanţate prin “Idei” se pot desfăşura oriunde în statele membre ale Uniunii Europene sau în ţările asociate la Programul Cadru 7.

Cheltuielile eligibile directe sunt finanţate în proporţie de 100%, iar cheltuielile eligibile indirecte (de regie/administraţie) sunt acoperite până la 20% din valoarea costurilor eligibile directe.

Programul “Idei” este administrat de Consiliul European de Cercetare (“European Research Council”), instituţie înfiinţată pe 2 februarie 2007. Bugetul programului “Idei” este 7,5 miliarde euro pentru perioada 2007-2013.

Mai multe informaţii privind Programul “Idei” pot fi accesate pe pagina Cordis http://cordis.europa.eu/fp7/ideas/home_en.html şi pe pagina ERC http://erc.europa.eu

 

Modificat la: 2010-12-07 14:45:00
e-Cerere 544
e-Petiție