DIRECTIVA 71/2005 “VIZĂ ȘTIINȚIFICĂ” D/CS

 

În data de 16 martie 2004, Comisia Europeană a propus un pachet legislativ de 3 instrumente (o Directivă şi două Recomandări) privind admiterea cercetătorilor din statele terţe în spaţiul comunitar : COM(2004) 178, aplicabil ţărilor care fac parte din Spaţiul Schengen şi Irlandei.

Prima Recomandare (Council Recommendation of 12 October 2005 to facilitate the admission of third-country nationals to carry out scientific research in the European Community), invită Statele Membre să accelereze, în mod voluntar, implementarea Directivei.

A doua Recomandare (Recommendation of the European Parliament and of the Council of 28 September 2005 to facilitate the issue by the Member States of uniform short-stay visas for researchers from third countries travelling within the Community for the purpose of carrying out scientific research
(OJ L 289, 3.11.2005, p. 23) se referă la viza pe termen scurt (intrarea pentru o perioadă de maximum 3 luni în UE) a cercetătorilor din statele terţe. Conform acesteia, cercetătorii sunt asimilaţi unor « turişti bona fides », pentru care pot fi eliberate vize pe termen scurt uniforme (inclusiv vize cu intrări multiple, pentru a putea participa la conferinţe, seminarii etc).    

Directiva 2005/71/EC sau Directiva „Viza ştiinţifică” reprezintă unul dintre instrumentele comunitare create pentru accelerarea admisiei şi mobilităţii cercetătorilor din state terţe în spaţiul Uniunii Europene şi creşterea atractivităţii UE pentru cercetătorii din întreaga lume, pentru a atinge astfel obiectivul Lisabona de a transforma Europa în cea mai competitivă economie bazată pe cunoaştere la nivel mondial.

“Viza ştiinţifică” este termenul folosit pentru a defini permisiunea acordată cetăţenilor statelor terţe de a intra, rămâne şi lucra în Uniunea Europeană pentru o perioadă mai mare de trei luni, în scopul derulării unui proiect de cercetare, cu acordul de primire prealabil al unei organizaţii de cercetare din România.

Viza de lungă şedere  pentru activităţi de cercetare ştiinţifică, identificată prin simbol D/CS, se acordă străinilor în baza avizului Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi al Oficiului Român pentru Imigrări.

Transpunerea Directivei în legislaţia română
În procesul de transpunere a Directivei 2005/71/CE privind procedura specifică pentru admisia în ţările membre ale Uniunii Europene a cetăţenilor ţărilor terţe în scopul desfăşurării de activităţi de cercetare ştiinţifică pe o durată mai mare de trei luni, au fost implicate două instituţii publice cu responsabilităţi specifice domeniului de aplicare şi anume Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (www.ancs.gov.ro) şi Oficiul Român pentru Imigrări (http://ori.mai.gov.ro/).

Transpunerea Directivei s-a realizat în două etape prin emiterea a două acte normative şi anume:
1.    Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, privind regimul străinilor în România OUG 194/2002.doc
2.    Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 2414/2007 de aprobare a Normelor metodologice privind procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetătorii din ţări terţe în scopul desfăşurării în România de activităţi de cercetare-dezvoltare. Normele metodologice stabilesc procedura de avizare a Acordului de primire pentru cercetătorii din ţări terţe în scopul desfăşurării în România de activităţi de cercetare-dezvoltare pe o perioadă mai mare de trei luni, în vederea acordării vizei de lungă şedere şi de prelungire a dreptului de şedere temporară pentru realizarea unui proiect de cercetare în conformitate cu Acordurile de primire încheiate cu unităţi de cercetare – dezvoltare autorizate Ordinul Ministrului 2414/2007.doc.

În baza acordului de primire, autorităţile de imigrare vor elibera permisul de şedere prin procedură accelerată. Eliberarea permisului de şedere unui cercetător implică automat dreptul acestuia de a lucra în proiectul de cercetare respectiv.

Odată ce permisul de şedere a fost emis, cercetătorul este liber să se deplaseze în majoritatea statelor membre UE (Directiva nu se aplică Marii Britanii şi Danemarcei), în scopul derulării proiectului de cercetare.

Prevederile Directivei au fost transpuse integral în cele două acte normative. România a reusit astfel să figureze printre cele numai şase state membre care au îndeplinit procedurile de transpunere a Directivei în termenul impus (12 octombrie 2007).

Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 758/08.11.2007.

Documente utile:
•    OUG 194/2002.doc privind regimul strainilor in Romania
•    Ordinul Ministrului 2414/2007.doc  pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetatorii din tari terte in scopul desfasurarii in Romania de activitati de cercetare-dezvoltare
•     Lista entitatilor CD autorizate - 13.08.2016 13:30

 

 

Perosană de contact:

Monica ALEXANDRU

Consilier pentru afaceri europene

Email: monica.alexandru@ancs.ro

Telefon: +4021 303.41.99  Interior: 406


 

Modificat la: 2011-12-07 10:19:00
e-Cerere 544
e-Petiție