Articolul 169/185 - Prezentare generala

Articolul 169/185 (dupa intrarea in vigoare a Tratatului de la Lisabona a devenit articolul 185) permite Comunităţii sa participe la programe de cercetare derulate în comun de către mai multe state membre, inclusiv participarea la structurile create pentru executarea programelor naţionale.


Articolul 185 este un potenţial instrument foarte puternic prin care se integrează cercetarea europeană. Astfel:
• Proiectele integrate şi reţelele de excelenţă integreaza echipele de cercetatori;
• Articolul 185 integrează programele naţionale.

Articolul 185 este adoptat printr-un proces de co-decizie între Parlamentul European şi Consiliu. Originalitatea articolului 169 este legată de faptul ca propunerea vine din partea statelor membre.

“Jucătorii politici” din statele membre sunt factorii de decizie politică şi “Jucătorii operaţionali” sunt managerii de programe naţionale. Comisia este responsabilă pentru transformarea fiecarei iniţiative, într-o propunere formală a articolului 185 a Consiliului şi Parlamentului, care apoi decide, prin procesul de co-decizie.

Criteriile de bază pentru selecţia propunerilor de articol 185 sunt, după cum urmează:
• implicarea unui numar suficient de state membre, pentru a obţine un efect semnificativ de structurare şi o masă critică;
• subiect de mare interes pentru Comunitate şi care se potriveste cu priorităţile tematice ale programului-cadru;
• principiile de co-finanţare de către statele membre şi de Comunitate, precum şi principiul aditionalitatii sunt respectate;
• semnificativa valoarea adăugată europeana;
• articolul 185 este singurul mod de implementare al proiectului.

Mai multe subiecte au fost identificate si au fost prezentate ca propuneri oficiale pentru articolul 185:
• European and Developing Countries Clinical Trials – EDCTP
• Ambient Assisted Living – AAL
• Eurostars
• European Metrology Research Programme – EMRP
• Bonus-Plus
Modificat la: 2012-11-21 16:12:00
e-Cerere 544
e-Petiție