Ghid privind selecţia invenţiilor

Participările, finanţate de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, la saloanele de inventica, expoziţii şi târguri, interne sau internaţionale, sunt acţiuni în sprijinul activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi au ca scop atingerea unuia sau a mai multora dintre următoarele obiective:

a) prezentarea, diseminarea şi promovarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice si de dezvoltare tehnologică;

b) cunoaşterea realizărilor şi a stadiului dezvoltării din domeniul tematicii manifestării;

c) integrarea comunităţii ştiinţifice româneşti în activităţile comunităţii ştiinţifice internaţionale, precum şi  creşterea vizibilităţii contribuţiei acesteia la patrimoniul ştiinţific internaţional;

d) intensificarea participării româneşti la programele Uniunii Europene şi integrarea Ariei Romane a Cercetării în Aria Europeană a Cercetării;

e) stimularea inovării şi creşterea gradului de sensibilizare a mediului economic privind importanta aplicării rezultatelor cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice;

f) creşterea gradului de conştientizare la nivelul societăţii privind importanţa cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice;

g) participarea României la organizarea manifestărilor ştiinţifice şi expoziţionale internaţionale, precum şi creşterea originalităţii contribuţiilor proprii.

 

Descarcati ghidul complet (format Ms. Word)

Modificat la: 2010-03-10 00:00:00
e-Cerere 544
e-Petiție