Comisia pentru manifestări ştiinţifice şi expoziţionale

 

 

  • COMISIA Nr.12 - pentru "MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI EXPOZIŢIONALE"

(Anexa nr.14 Ordinul Ministrului Educației, Cercetării și Tineretului Nr. 965 din 4.05.2007)

Nr.

crt.

Prenume, nume

Titlu științific

Loc de muncă

1          

Wilhelm KAPPEL

Prof. Dr.

Inst. Cerc. Avansate Ing. Electrică București

2          

Nicolae VASILE

Prof. dr. ing.

Inst. Cerc. pt. Electrotehnica București

3          

Paul PENCIOIU

Drd. ing., CS I Secretar Comisie

Inst. Cerc. pt. Electrotehnica București

4          

Florin TUDORACHE

Dir. Centru

CIT-Targuri si Expozitii

5          

Radu MUNTEANU

Prof. dr. ing.

Universitatea Tehnică Cluj-Napoca

6          

Dorin DEHELEAN

Prof. dr. ing.

INCD Sudură și Încercări Materiale Timișoara

7          

Alexandru SIMION

Prof. dr. ing.

Universitatea Tehnică Iași

8          

Lucian BEZNEA

Prof. dr.

Institutul de Matematică al Academiei Române

9          

Aurel JECU AVRAM

Prof. dr.

UMF Timișoara

10      

Emilian M. DOBRESCU

Prof. dr.

Academia de Studii Economice București

11      

Niculae GRAMA

Conf. dr. arh.

Univ. Arhitectură

12      

Lucian SANDU

Prof. dr. ing.

Univ. Tehnică de Construcții București

13      

Maria MOISE

Prof. dr.

Univ. Româno-Americană

14      

Mircea GHIŢULESCU

Dr. ing. - Cercet. șt.I

ICEMENERG București

15      

Emil BUZDUGAN

Dr. ing.

ICECHIM București

16      

Cristina ALBU

Prof. dr.

Universitatea București

17      

Doina LUPULESCU

Doctor

Institutul de Sănătate Publică București

18      

Ioan URSU

Dr, Cercet. șt. II

IFIN-HH Bucuresti

19      

Adriana ALEXANDRU

Prof. dr, CS I

ICI   Bucuresti

20      

Diana Mura BADEA

Dr. ing.

INCD Mec. Fină București

21      

Carmen GHIŢULEASA

Dr. ing.

INCD Textile și Pielărie București

22      

Liliana KLEININGER

Ing.

Oficiul pentru Standarde, Invenții și Mărci

23      

Ion VASILESCU

Ing.

Oficiul pentru Standarde, Invenții și Mărci

24      

Cornelia ROTARU

Dr. ing.

CCIR

25      

Vasile STANCIU

Dr. chim., CS I

ICSI - Rm. Vâlcea

26      

Ioan PIŢURESCU

Dr. ing.

CITAF București

27      

Gabriel VLĂDUŢ

Dr. ing.

CIFAT Craiova

28      

Cornelia MURARU

Dr. ing.

ITA-INMA București

29      

Alexandru MARIN

Prof. dr.

Univ. "Politehnica" București

 

 

 

 

Modificat la: 2012-05-14 00:00:00
e-Cerere 544
e-Petiție