Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului - ICPA Bucureşti

 

CONTACT

 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului - ICPA Bucureşti

Adresă: Bd. Mărăşti, nr. 61, 011464, Bucureşti, România

Telefon: +4021 318.44.63 / +4021 318.43.49

Fax: +4021 318.43.48

Email: office@icpa.ro

Website: www.icpa.ro

 

 

 

Irina CALCIU

Director General

Email: icalciu@icpa.ro

Telefon: +4021 318.25.60

Fax: +4021 318.43.48

 

 

Membrii Consiliului de Administrație

CAZAC Liliana - repr. MEC

DUMITRU Mihail – Președinte CS

IZVORAN Camelia Mihaela – repr. MFP

TANASESCU Carmen – repr. MMPS

GIMINADIS Anton– repr. MADR

PATRICHE Marinela Aurora – specialist

DINU Iuliana Luminita – specialist

MIHALACHE Mircea - specialist

 

 

 

 

 

Obiectul principal de activitate cuprinde:

 

  • cercetare-dezvoltare privind caracterizarea și cuantificarea resurselor naturale și ale mediului înconjurător;
  • inventarierea și monitoringul resurselor naturale și ale mediului înconjurător;
  • nutriția plantelor și fertilizarea solului;
  • managementul durabil al resurselor naturale și al mediului;
  • poluarea solului;
  • schimbări globale;
  • dezvoltare rurală;
  • managementul deșeurilor agricole, urbane și industriale;
  • standarde și metodologii privind resursele naturale și ale mediului înconjurător.
Modificat la: 2020-02-23 00:00:00
e-Cerere 544
e-Petiție