Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov

 

CONTACT

 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov

Adresă: Str. Fundăturii, nr. 2, cod 500470, Braşov, jud. Braşov

Telefon: +40268 47.67.95 / +40268 47.54.14 / +4021 47.41.31

Fax: +40268 47.66.08 / +40372 89.92.11

Email: icpc@potato.ro

Website: www.potato.ro

 

 

 

-

Director General

Email: -@potato.ro

Telefon: +40268 47.46.47

Fax: +40268 47.66.08

 

 

Membrii Consiliului de Administrație

DINICA Daniela Virginia - repr. MEC

ȘTEFAN Floriana-Maria – Președinte CS

VALCU Daniel – repr. MFP

BRESCAN Mady - repr. MMPS

IOAN Didina – repr. MADR

PADUREANU Vasile – specialist

-

IONIȚĂ Roxana - specialist

 

 

 

 

 

Domenii de activitate:

 

  • Menţinerea şi îmbunătăţirea fondului/patrimoniului genetic la cartof, sfeclă de zahăr, plante medicinale, curci şi taurine;

  • Crearea soiurilor noi de cartof şi sfeclă de zahăr prin utilizarea metodelor clasice şi neconvenţionale, utilizând specii sălbatice şi specii cultivate, cu adaptare bună la condiţiile României, cu rezistenţă la boli, care utilizează mai bine resursele ecologice şi tehnologice;

  • Îmbunătăţirea calităţii cartofului pentru sămânţă şi promovarea biotehnologiilor (culturi in vitro, micro şi minituberculi);

  • Elaborarea bazelor fiziologice ale formării producţiei, modelarea şi simularea creşterii plantelor de cartof şi sfeclă de zahăr;

  • Elaborarea tehnologiilor integrate şi diferenţiate de cultivare a cartofului şi sfeclei de zahăr cu consumuri energetice reduse, nepoluante şi economice;

  • Elaborarea de metode privind prognoza şi avertizarea controlului pentru principalele boli şi principalii dăunători;

  • Managementul producerii cartofului şi sfeclei de zahăr, creşterii curcilor şi taurinelor;

  • Utilizarea tehnologiei informaţiei privind managementul şi marketingul producţiei de cartof, sfeclă de zahăr, etc.

  • Elaborarea de studii privind zonarea şi microzonarea, managementul şi marketingul la cartof, sfeclă de zahăr, etc.

  • Elaborarea şi/sau adoptarea standardelor Uniunii Europene privind producerea cartofului pentru sămânţă, producerea seminţelor de sfeclă, standarde de calitate la cartof şi sfecla de zahăr, etc.

 

 

Modificat la: 2020-02-24 11:00:00
e-Cerere 544
e-Petiție