Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii "Alexandru Darabont" - INCDPM Bucureşti

 

CONTACT

 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii "Alexandru Darabont" - INCDPM Bucureşti

Adresă: B-dul Ghencea, nr. 35A, cod 061692, sector 6, București

Telefon: +4021 313.31.58 / +4021 313.17.26-29

Fax: +4021 315.78.22

Email: office@inpm.ro

Website: www.inpm.ro

 

 

 

Doru Costin DARABONŢ

Director General

Email: office@inpm.ro

Telefon: +4021 313.31.58

Fax: +4021 315.78.22

 

 

Membrii Consiliului de Administrație

DINICĂ Daniela Virginia - repr. MEC

STEPA Raluca Aurora – Președinte CS

SAMOILĂ Marius – repr. MEC

BĂLESCU Ștefan – repr. MFP

LUCA Gabriela – repr. MMPS

PURCĂREA Anca Alexandra – specialist

 

 

 

 

 

Activităţi de cercetare ştiinţifică fundamentală:

 

  • fundamentarea ştiinţifică a strategiei de dezvoltare a domeniului securităţii şi sănătăţii în muncă;

 

 

Activităţi de cercetare-dezvoltare aplicată:

 

  • studii şi cercetări aplicative pentru prevenirea şi combaterea riscurilor de accidentări şi îmbolnăviri profesionale (chimice, mecanice, electrice, termice, zgomot, vibraţii, ultra-sunete, iluminat, microclimat, radiaţii neionizante, laseri, plasmă, riscuri ergonomice i psihosociale);
  • execuţie de unicate şi serii mici de produse (unguente de protecţie).

 

 

Activităţi metodologice de implementare a legislaţiei:

 

  • certificarea calităţii de securitate a echipamentelor tehnice şi echipamentelor individuale de protecţie, inspecţia şi diagnoza tehnică a acestora;
  • evaluarea riscurilor profesionale la locurile de muncă;
  • formarea şi perfecţionarea specialiştilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă: cursuri de nivel mediu, universitar, postuniversitarş
  • auditarea /expertizarea agenţilor economici din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă;
  • implementarea sistemelor de management al securităţii şi sănătăţii în muncă la nivelul agenţilor economici;
  • elaborarea şi editarea de materiale de informare şi diseminare a informaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncăş
  • consultanţă şi asistenţă de specialitate acordată agenţilor economici.
Modificat la: 2020-02-23 11:27:00
e-Cerere 544
e-Petiție