Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti

 

CONTACT

 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti

Adresă: Bd-ul Mareşal Al. Averescu, nr. 8-10, 011455, sector 1, Bucureşti

Telefon: +4021 316.07.36

Fax: +4021 316.10.30

Email: office@ici.ro

Website: www.ici.ro

 

 

 

Adrian - Victor VEVERA

Director General

Email: office@ici.ro

Telefon: +4021 316.52.62

Fax: +4021 316.10.30

 

 

 

Arii de Competenţă

 • reţele de comunicaţie şi tehnologii avansate pentru dezvoltarea de aplicaţii în medii distribuite;
 • tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în domenii de interes public;
 • conţinut digital, creativitate şi dezvoltare personală;
 • tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor, suport pentru dezvoltarea afacerilor şi a industriei; noi modele şi tehnologii în ingineria sistemelor şi a produselor software;
 • sisteme bazate pe cunoştinţe, învăţare şi sisteme cognitive;
 • sisteme avansate de calcul şi control.

 

 

Activităţi

 • cercetare-dezvoltare-inovare în cadrul programelor naţionale şi internaţionale;
 • transfer tehnologic şi valorificarea rezultatelor cercetărilor din domeniul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor;
 • elaborare de produse şi sisteme informatice pentru diverse domenii de activitate;
 • colaborare în domeniul de activitate cu academii de ştiinţă şi institute similare din alte ţări;
 • dezvoltare, implementare şi furnizare de servicii informatice inclusiv în domeniul reţelelor de calculatoare;
 • elaborare de studii de diagnoză şi prognoză privind dezvoltarea domeniului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor;
 • realizare de proiecte în calitate de coordonator de proiecte complexe şi integrator de soluţii şi componente hardware şi software;
 • editare şi tipărire de publicaţii în domeniul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor;

 

 

Modificat la: 2018-02-23 10:17:00
e-Cerere 544
e-Petiție