Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie - INCDTP Bucureşti

 

CONTACT

 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie - INCDTP Bucureşti

Adresă: Str. Lucreţiu Patrascanu, nr.16, sector 3, Bucureşti

Telefon: +4021 340.49.28 / +4021 340.42.00

Fax: +4021 340.55.15

Email: certex@certex.ro

Website: www.certex.ro

 

 

 

Pyerina Carmen GHIŢULEASA

Director General

Email: ghituleasa@certex.ro

Telefon: +4021 340.49.28

Fax: +4021 340.55.15

 

 

Membrii Consiliului de Administrație

APREUTESEI Roxana - repr. MEC

ENE Alexandra Gabriela - Președinte CS

-

BOBIRCA Nicoleta - repr. MFP

BOGDAN Irina - repr. MMPS

Horia Iovu – specialist

 

 

 

 

 

Obiectul principal de activitate cuprinde:

 

 • cercetare fundamentală și aplicativă pentru proiectarea și realizarea de tehnologii/produse noi pentru industria textilă, pielărie și domenii conexe acestora:
  • articole tehnice multifuncționale,
  • echipamente individuale de protecție pentru medii cu grade diferite de risc,
  • echipamente și sisteme de parașutare pentru personal și desantare tehnică militară,
  • textile de interior cu caracteristici performante, agrotextile, textile strategice,
  • articole medicale invazive și neinvazive,
  • biomateriale pentru farmacie și cosmetică,
  • produse auxiliare pentru industria pielăriei și semifabricate de piei cu finisaje speciale,
  • piese componente și încălțăminte sanogenetică,
  • echipamente și aparatură de laborator
 • elaborarea de studii și cercetări aplicative în vederea restructurării, retehnologizării și modernizării sectorului și întreprinderilor textile, de pielărie și încălțăminte;
 • elaborarea de strategii, studii de diagnoza și prognoza;
 • elaborarea de studii/ tehnologii pentru recuperarea, reciclarea și valorificarea deșeurilor textile, de piele și înlocuitori, în vederea obținerii unor produse intermediare sau finale;
 • servicii de asistenta tehnica specializata și consulting;
 • testarea calității produselor textile și de pielărie – încălțăminte: cca. 100 de metode - pentru caracterizarea fibrelor, firelor, țesăturilor, tricoturilor, nețesutelor, articolelor compozite, articole decorative, covoare, articole tehnice, articole medicale;
 • comportarea la radiații UV, determinarea caracteristicilor ecologice în vederea aplicării etichetei ecologice (determinarea metalelor grele, amine, pesticide etc.);
 • armonizarea standardelor românești cu cele europene și/ sau elaborarea de standarde noi;
 • cursuri și seminarii privind sistemul calității;
 • editare și tipărire publicații de specialitate;
 • certificarea produselor prin organismul de certificare TEXCERT;
 • inspecția loturilor de produse textile prin organismul de inspecție CERTINSPECT;
 • participare la proiecte europene în cadrul programelor UE.

 

 

 

Are o sucursală, un centru de cercetări şi un punct de lucru:

 


1. Sucursala: Institutul de Cercetări Pielărie-Încălţăminte - I.C.P.I Bucureşti

 

Dr. ing. Luminiţa ALBU

Manager

Adresă: Str. Ion Minulescu, nr. 93, sector 3, cod 031215, București

Email: icpi@icpi.ro

Telefon: +4021 323.50.60

Fax: +4021 323.50.80

Website: www.icpi.ro

 

  

2. Centru de cercetări textile - zona Moldova

 

Ing. Remus GAFITEANU

Şef centru

Adresă: Str. Profesor Mangeron, nr. 55B, cod 6800, Iaşi, Județul Iași

Email: icpi@icpi.ro

Telefon: +40232 23.01.75

Fax: +40232 23.01.75

  

 

3. Punct de lucru

 

Ing. Gheorghe COARA

Şef filială

Adresă: Str. Vasile Lucaci, nr.82–84, sector 3, București

Email: icpi@icpi.ro

Telefon: +4021 323.47.30

Fax: +4021 323.47.30

 

 

Modificat la: 2020-02-24 10:15:00
e-Cerere 544
e-Petiție