Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei şi Teledetecţiei - IGR Bucureşti

 

CONTACT

 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei şi Teledetecţiei - IGR Bucureşti

Adresă: Strada Caransebeș,  nr. 1, Sector 1, Bucuresti

Telefon: +4031 403.34.00

Fax: +4031 403.34.99

Email: office@igr.ro

Website: igr.ro

 

 

 

Ștefan MARINCEA

Director General

Email: marincea@igr.ro

Telefon: +4031 403.34.01

Fax: +4031 403.34.99

 

 

Membrii Consiliului de Administrație

CHIVU Mariana - repr. MEC

MUNTEANU Marian - Președinte CS

-

GHEORGHISOR Elena Claudia - repr. MFP

GRIGORE Tania - repr. MMPS

BURLACU Radu - specialist

 

 

 

 

 

Obiectul principal de activitate cuprinde:

 

  • cercetare fundamentală aplicativă și dezvoltare în dome-niul geologiei, geofizicii, geochimiei și teledetecției;
  • evoluția geologică a teritoriului țării;
  • întocmește și imprimă hărți geologice, geofizice și metodologice;
  • metode, procedee, tehnologii de delimitare a zonelor cu substanțe minerale utile;
  • modele experimentale și tehnologice de investigare a substanțelor minerale utile;
  • proiecte și execuție de subansamble, dispozitive, echipamente de cercetare geologică și geofizică;
  • asistență, consultanță, expertize, studii privind ampla-sarea de obiective industriale.

 

 

Departamentele IGR:

  • Departamentul Geologie Regională – Șef Departament: Daniel Ion
  • Instalații de Interes Național – Șef secție IIN: Delia Georgeta Dumitraș

 

 

Puncte de lucru în subordinea Secției IIN:

 

1. Muzeul Naţional de Geologie - Bucureşti

 

Adresă: Șos. Kisselef, nr 2, sector 1, București

Telefon: +4031 438.17.44

Website: www.geology.ro

 

 

2. Observatorul Geomagnetic Naţional Surlari-Căldăruşani

 

Adresă: Căldărușani, Moara Vlăsiei, Județul Ilfov

Telefon: +4031 403.34.0

Fax: +4021 318.13.26

Website: www.igr.ro/observator

Modificat la: 2020-02-05 00:00:00
e-Cerere 544
e-Petiție