Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică - INOE 2000 Bucureşti

 

CONTACT

 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică - INOE 2000 Bucureşti

Adresă: Str. Atomistilor, nr.1, cod 077125, Măgurele, jud. Ilfov

Telefon: +4031 405.63.98

Fax: +4021 457.45.22

Email: inoe@inoe.inoe.ro

Website: www.inoe.ro

 

 

 

Roxana SAVASTRU

Director General

Email: inoe@inoe.inoe.ro

Telefon: +4031 405.63.98

Fax: +4021 457.45.22

 

 

Membrii Consiliului de Administrație

CIUCĂ Ion – repr. MEC

NICOLAE Doina Nicoleta – Președinte CS

CIOBANU Gabriela Ioana – repr. MFP

DOBRE Elena – repr. MMSP

POPESCU Ruxandra - specialist

BURDA Ioan - specialist

 

 

 

 

 

Obiectul principal de activitate cuprinde cercetare fundamentală în domeniile:

 

  • fizicii, chimiei, biofizicii bazate pe aplicații și dezvoltare în optoelectrică;
  • tehnologii și sisteme neconvenționale, aparatură cu laseri, ultrasunete, senzori.
  • stații pilot, modele experimentale, standuri de probă.
  • strategii, diagnoze, prognoze, certificări de calitate, asistență tehnică, consultanță.

 

 

 

 Are 2 filiale:

 

 

1. Filiala Institutul de Cercetări pentru Instrumentaţie Analitică ICIA Cluj-Napoca

 

Dr. ing. Mircea CHINTOANU

Manager

Adresă: Şos. Pantelimon, nr. 266, 021652, Sector 2, Bucureşti

Email: icia@icia.ro / mircea.chintoanu@icia.ro

Telefon: +40264 42.05.90 / +40364  40.14.33 / +40744 53.44.20

Fax: +40264 42.06.67

 

Domenii de activitate:

Directiile de activitate sunt orientate înspre cercetare fundamentală, aplicativă şi dezvoltare tehnologică prin elaborarea de metodologii analitice pentru o mare gamă de probe, proiectarea şi realizarea de aparatură analitică de laborator, realizarea de analize chimice şi oferirea de servicii de informare, consultanţă şi reprezentare pentru mediul de afaceri. Cercetare – dezvoltare privind metode și aparatură analitică asistată de calculator:
     - spectrometrie cu surse de plasmă în curenți și microunde;
     - spectometrie multielementară de absorbție, emisie și fluorescentă;
     - senzori pentru gaze, microsenzori electrochimici, aparatură de analize.

 

 

2. Institutul de Cercetări pentru Hidraulică şi Pneumatică din Bucureşti

 

CS II dr. ing. Catalin DUMITRESCU

Director Institut

Adresă: Str. Cutitul de Argint, nr.14, sector 4, Bucurşti

Email: dumitrescu.ihp@fluidas.ro

Telefon: +4021 336.39.91

Fax: +4021 337.30.40

Website: www.ihp.ro

 

Direcţiile prioritare:

- echipamente și instalații de acționare și automatizare hidraulică și pneumatică;

- utilaje și instalații pentru reciclare de materiale;

- sisteme de contorizare și distribuție a apei și căldurii;

- energii verzi;

- hidrotronica, mecatronica si tribologie.

Modificat la: 2021-03-09 11:22:00
e-Cerere 544
e-Petiție