Hotărârea Guvernului nr. 1459 din 11 decembrie 2003

În temeiul art. 108 din Constituție, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă participarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, prin Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior, în calitate de membru la Fundația Europeană pentru Știință (European Science Foundation - ESF), precum și plata sumei de 31.213 euro/an, reprezentând cotizația anuală de participare.
Art. 2
(1) Cotizația anuală se plătește de către Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului din sumele alocate anual cu această destinație de la bugetul de stat la capitolul "Cercetare științifică", titlul "Transferuri".
(2) Pentru anul 2003 plata cotizației se va efectua din bugetul de stat aprobat Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului la capitolul "Cercetare științifică", cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate pentru acest an.
-****-

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educației, cercetării și tineretului,

Alexandru Athanasiu

Ministrul finanțelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 898 din data de 16 decembrie 2003
Modificat la: 2006-01-13 00:00:00
e-Cerere 544
e-Petiție